Интерконекторът с Гърция осигурява достъп до природен газ на редица общини

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Проектната компания е готова да си сътрудничи с всички заинтересовани газоразпределителни дружества и индустриални клиенти, което ще позволи на бизнеса и домакинствата да се възползват от природен газ на конкурентни цени

Пускането в търговска експлоатация на газопровода е предвидено най-късно до 1 юли 2022 г.

Пускането в търговска експлоатация на газопровода е предвидено най-късно до 1 юли 2022 г.

Реализацията на интерконектора Гърция-България е от значение не само за енергийната диверсификация на страната ни, но и дава възможност за директен достъп на редица български общини до газопреносна мрежа. С пускането в търговска експлоатация на газопровода, което е предвидено най-късно до 1 юли 2022 г., България ще има достъп до природен газ от нови източници, което ще направи доставките по-сигурни. Навлизането на нови търговци значително ще подобри конкуренцията на пазара на природен газ, което от своя страна ще доведе до конкурентни цени и ще направи синьото гориво по-достъпно за бизнеса и домакинствата.

Една от стратегическите ползи на интерконектора е именно възможността за достъп до газопреносна мрежа за български общини и региони, които до момента не са имали опция за свързаност. Проектната компания ICGB, която отговаря за изпълнението на проекта, осигурява пълно сътрудничество на всички заинтересовани лица по отношение на предоставянето на достъп до интерконектора в съответствие с европейското и българско законодателство.

ICGB вече има изградено сътрудничество с лицензираните за региона газоразпределителни дружества и проявили интерес индустриални клиенти от Кърджали и Димитровград. В тази връзка проектната компания вече е проектирала и реализирала необходимите технически съоръжения на територията на двата града, като са осигурени необходимите условия за достъп до газопреносна мрежа.

Газопроводът IGB е от ключово значение и за изпълнението на поставените цели за декарбонизация и възможността природният газ да се използва като преходно гориво до пълното преминаване към водород. Топлоелектрическите централи, намиращи се в региона на Маришкия басейн, които използват въглища, ще имат достъп до природен газ, което би им осигурило плавен преход към изпълнение на поетите ангажименти по европейската Зелена сделка.

Реализацията на газопровода IGB e гаранция за осигуряването на надежден и ефикасен достъп до природен газ за бизнеса и домакинствата. Тази важна роля затвърждава стратегическите ползи от изпълнението проекта като възможност за подпомагане и развитие на българските региони и бизнес.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн