Фирми, институции и организации разработват инсталация за улавяне на въглеродния диоксид от промишления дим

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

cluster-logoОсновна тема, по която работи Клъстер Технологии за чиста околна среда, е разработване на инсталация за улавяне на въглеродния диоксид от димни газове от точкови източници и преобразуването му в суровина за химическата промишленост и енергетиката.

Сдружение Клъстер Технологии за чиста околна среда беше създадено в Стара Загора през лятото на 2020 г. То си постави като основна цел обединяването на потенциала и експертизата на своите членове за развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции за редуциране на негативни въздействия върху човека и природата. Клъстерът ще разработва регионални, национални и международни проекти на база тези технологии за различни сфери на икономиката и социалната сфера, като съдейства за обучение на средни и виши кадри за тяхната реализация. Клъстерът ще развива партньорства с аналогични международни организации.

Членове на Клъстера са:
* Търговско-промишлена палата – Стара Загора
* Технически университет – Габрово
* Елфи-Тех ООД – Стара Загора
* Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД – Стара Загора
* Технопол инженеринг ЕООД – Стара Загора
* Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов – Стара Загора
* Верея пласт АД – Стара Загора
* Институт за космически изследвания и технологии към БАН

Асоцииран член е Балкански иновационен център.

Клъстерът е отворен за включване в него на нови ченове, което ще повиши капацитета му. Той дава сериозна заявка за регионална и национална специализация в тази иновативна и перспективна сфера. Очакваме Клъстерът да бъде важен инструмент за работа по проекти, свързани с трансформацията на икономиката към нулево-въглеродна и в съответствие Зелената сделка.

Клъстер Технологии за чиста околна среда работи и по други теми и проекти, които са в неговия предмет на дейност.

Повече информация за дейността на Клъстера може да намерите на сайта на сдружението https://www.ecotechcluster.eu
#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн