Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора, 7-11.06.2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

_Miene na ulici 400Понеделник 07.06.2021 г.
1 ул. „Света Богородица“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
2 ул. „Петко Р. Славейков“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“
13 ул. „Света Богородица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
14 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
15 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
16 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
17 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
18 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
19 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
20 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
21 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
22 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
23 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
24 ул. „Кольо Райнов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
25 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“

Вторник 08.06.2021 г.
1 ул. „Петко Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подп. Калитин“
11 ул. „Света Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
12 ул. „Петко Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
13 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
14 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
15 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
16 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
17 ул. „Свети Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
18 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
19 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
20 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
21 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
22 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“

Сряда 09.06.2021 г.
1 ул. „Петко Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
2 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
10 ул. „Петко Р. Славейков“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
11 ул. „Св. Св Кирил и Методий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
12 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
13 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
14 бул. „Славянски“ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

Четвъртък 10.06.2021 г.
1 бул. „Никола Петков“ от бул. „Славянски“ до СБА

Петък 11.06.2021 г.
1 ул. „Крайречен булевард“ от бул. „Христина Морфова“ до бул. „Цар С. Велики“
2 Надлез ДЗУ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Цар С. Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.
#

spodelime


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн