Общини от въглищните региони в България ще почерпят опит за устойчива трансформация от Франция

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

Минният район край Лос-ан-Гоел, Франция. Снимка Карти Гугъл

Минният район край Лос-ан-Гоел, Франция. Снимка Карти Гугъл

На 9 юни 2021 г. ще се проведе уебинар на тема „Преход от въглищна индустрия към зелена енергия – бъдещето на въгледобивните региони в България“. Събитието се организира от Посолството на Република Франция в нашата страна в партньорство с „Грийнпийс“ – България и Националното сдружение на общините в България. За участие са поканени кметове на общини и експерти от регионите на Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Кметът на френската община Лос ан Гоел – Жан-Франсоа Карон, ще разкаже за извървяния от местната общност и администрацията нелек път и усилията за трансформиране на производството, живота и пространствата. Кметът на Перник Станислав Владимиров ще сподели предизвикателствата, с които се сблъсква общината пред прага на зеления преход. В програмата на форума е предвиден и работен диалог между всички участници за трудностите и възможностите, които предлага предстоящият преход към нулевовъглеродна икономика, и ролята на местните общности. В дискусията ще се включат представители на консултантската компания „Прайс Уотърхаус Купърс“, която участва в подготовката на Териториалните планове за справедлив преход за въглищните региони в България.

Регионът в Северна Франция, където се намира Лос ан Гоел, е най-големият минен басейн в страната (на снимката). Добивът започва през 1720 г. и тази дейност доминира местната икономика и формира социалния живот в продължение на повече от два века. От земните недра са добити над два милиарда тона въглища, а част от живота на хората стават насипите с отпадъчна шлака, над 600 шахти и повече от 100 000 км подземни галерии.

Залезът на въгледобивната индустрия изправя местната общност не само пред икономически трудности заради безработицата и екологични предизвикателства и заради замърсяването. Преходът поставя жителите на въглищния регион и пред криза на собствената им идентичност и бит.

Когато градът поема по пътя на трансформацията, кметът става основен двигател на устойчивия енергиен, икономически, социален и екологичен преход. По негова инициатива през 2012 г. някогашните рудници и свързаните с тях сгради влизат в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Днес там се помещават няколко културни институции, както и центрове за устойчиво развитие, за екологично предприемачество и преквалификация.

Успешният модел на промяна, с нужното уважение към културното наследство от индустриалното минало, е пряко свързан с демократичното включване на цялата местна общност във всяка стъпка от процеса на преход. Според кмета Карон гражданите не просто трябва да са съгласни с визията за промяна, но и да бъдат мотивирани да дават идеи и да участват активно в реализирането им.

Днес Лoс ан Гоел си поставя за цел до 2050 г. да произвежда необходимата му електрическа енергия изцяло от възобновяеми източници. При ремонта на покрива на местната църква през 2013 г. са монтирани соларни панели. От продажбата на произведената енергия всяка година в общинския бюджет влизат средно по 5000 евро.

В период, когато България работи по Териториалните планове за справедлив преход и планира инвестициите за възстановяване от кризата от COVID-19, опитът на кметове и общини като Жан-Франсоа Карон и град Лoс ан Гоел, превърнал се в емблема на устойчивото развитие с демократичното участие на гражданите, могат да бъдат ценен източник на идеи и вдъхновение и в българския контекст.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн