ВиК ЕООД-Стара Загора стартира мащабен проект в Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Ще подменят 40,5 км водопровод и 16,6 км канализация в Стара Загора

DunavciВиК ЕООД – Стара Загора стартира мащабен проект, свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Проектът ще се реализира до края на 2023 г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

Общата стойност на проекта възлиза на 121996236,26 лв., от които: 76217148,61 лв. представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, 13450085,04 лв. е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет, 11996296,57 лв. е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД Стара Загора,заедно с 20 332 706,04 лв недопустими разходи за ДДС.

Мащабният проект, финансиран по ОП“Околна среда“ 2014-2020, включва общо 12 обекта за четирите агломерации.

За агломерация Стара Загора са предвидени 5 обекта. Два от тях засягат конкретно града и включват подмяната на 40 538 m водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 DMA зони в централните квартали на града. Ще бъде реконструирана и 16 627 m от канализационната мрежа на града. Двата обекта обхващат следните зони:
- северно от бул. Цар Симеон Велики до ул. Августа Траяна, между бул. Патриарх Евтимий и ул. Д-р Тодор Стоянович;
- кварталите Три чучура-юг, Три чучура-център и Казански;
- южно от бул. Цар Симеон Велики ще бъдат подменени главните канализационни колектори.

Третият от проектите включва рехабилитацията на 4 126 m от съществуващия довеждащ водопровод за западните квартали на града от основния напорен резервоар на гр. Стара Загора.

Към същата агломерация е включен и обектът за реконструкция на 7 343 m от един от главните довеждащи водопроводи за град Стара Загора от водоизточник „Дунавци“, както и проект за реконструкция и дооборудване на ПСОВ – Стара Загора.

За Казанлък инвестицията предвижда реализацията на 2 обекта. Единият обхваща реконструкцията на основния довеждащ водопровод от водоизточник „Сахране“ с обща дължина 12 446 m, който доставя повече от 50% от необходимото водно количество за града. Вторият обект засяга рехабилитацията на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Казанлък – за целта ще бъдат реконструирани 20 476 m водопроводна мрежа, като ще бъдат засегнати зоните южно от бул. Княз Ал. Батенберг, от кв.Кармен на изток до бул. Първи Май на запад, южно от ул. Пейо Яворов, от бул. Първи Май на изток до ул. Цар Освободител на запад, както и зоната северно от бул. Княз Ал. Батенберг до парк „Тюлбето“. Ще бъдат подменени и 844 m от съществуващ канализационен колектор по ул. Севтополис, в който се заустват отпадъчни води на част от града и от други населени места – Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

За Раднево обектите са 3. Първият от тях третира рехабилитацията на 2 258 m от главен водоснабдителен клон на разпределителната мрежа. Трасето започва от водната кула-резервоар на града по ул. Георги Димитров и ул. Митьо Станев до кръстовището с ул. Рашо Костов. Вторият обект се отнася за подмяната на 3 747 m от довеждащия водопровод от двата водоизточника „Землен“ и „Ковач“, в участъка на напорния водопровод от водна кула Ковач до ревизионна шахта „Знаменосец“.

За агломерация Раднево е предвиден и обект за изграждането на 8 бр. нови дълбоки тръбни кладенци, за да се осигури устойчивост в качеството и количеството на питейната вода във ВС „Марица-изток“.

Предвидени са и средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране. Модернизирането на системите за мониторинг на мрежата ще спомогне за навременното откриване на течове и по-бързото им отстраняване.

До момента за 8 от обектите са получени Разрешения за строеж на идейна фаза като се очаква съвсем скоро да бъдат получени и за останалите проекти. За всички обекти, с изключение на тези за Раднево и ПСОВ – Ст.Загора са сключени договори с изпълнители. Тече работно проектиране, след което в най-кратки срокове се предвижда и първото физическо стартиране на строителството и провеждането на „първа копка“ в началото на лятото тази година.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн