Общините в област Стара Загора са задължени да сключат договори с Организации по оползотворяване на текстил и обувки

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Reciklirane textilКакво е новото?

В Закона за управление на отпадъците се въведе изискване Кметовете на Общините в Област Стара Загора задължително да сключат договор с Организация по оползотворяване на текстил и обувки.

Това се наложи с цел намаляване количеството на текстилните отпадъци, които се изхвърлят на сметищата (в момента те са около 4% от общите отпадъци)

Какво е същественото?

* Всяка Община може да сключи договор само с една Организация по оползотворяване на текстил и обувки;

* Общините над 300 000 жители са сключват договори чрез районните кметове, ако имат районно разпределение;

* От своя страна, Организацията по оползотворяване има задължението да постави по един контейнер на всеки 10 000 жители, в които те могат да изхвърлят непотребни дрехи и обувки;

* Много от Общините имат сключени договори със събирачи на текстил, които са сложили контейнери за събиране на текстил, който текстил в момента не се рециклира, както са изискванията на Закона, а се използва за бизнес с дрехи втора употреба, а това, което не е годно за повторна употреба се изгаря в различни заводи.

Как се финансира системата за събиране на текстил и обувки?

Финансирането на тази система се извършва, като се задължават тези, които пускат на пазара текстил и обувки (производители, дистрибутори, вносители) да платят продуктова (еко) такса.

Продуктовата такса може да се плати както и на държавното предприятие ПУДООС, така и на Организации по оползотворяване на текстил и обувки, които тепърва ще се създават.

От своя страна Организациите по оползотворяване трябва да организират системата за събиране и оползотворяване на текстил с парите от получените продуктови такси.

За повече информация: https://textilerecycling.bg 

#

svz

сподели бутон


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн