В Тракийския университет се проведоха поредните предварителни онлайн кандидатстудентски изпити

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

2 (1)3В Тракийския университет – Стара Загора се проведоха поредните предварителни онлайн кандидатстудентски изпити по биология и по общотехническа подготовка в съботния 24-ти април. Поради големия брой желаещи изпитът по биология, който е основно вход за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“, се проведе в два различни часови интервала.

За първия от тях в присъствието на заместник-ректорите по учебната и научната дейност доц. Нели Грозева, проф. Мирослав Карабалиев и проф. Татяна Влайкова – председател на изпитната комисия за изпита по биология, бе изтеглен вариант № 5 от кандидатстудент от Димитровград. За втория изтегленият вариант бе № 6, избран измежду три възможни от кандидат-студент от гр. Варна.

Бъдещите хуманни и ветеринарни лекари разполагаха с два часа за отговор на изпитните въпроси. За теста по общотехническа подготовка, който предоставя възможност за вход в инженерните специалности на Факултета по техника и технологии в гр. Ямбол, както и за специалност „Аграрно инженерство“ в Аграрния факултет, кандидатстудент от Бургас изтегли вариант № 1. Бъдещите инженери разполагаха с 90 минути за решаването му.

Във виртуалните изпитни стаи, създадени от екипа за прием на студенти в Тракийския университет, подкрепа и съдействие на кандидатстудентите оказваха над 50 квестори от всички структурни звена на университета.

5
#

социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн