Дейност на местата за настаняване в област стара загора през февруари 2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

5465653246754През февруари 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1959, а на леглата – 3784. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 15.0%, а броят на леглата в тях – с 6.1%, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ към Териториално статистическо бюро – Югоизток на НСИ.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г. в област Стара Загора, е 16 088, или с 41.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2021 г. са 6987, или с 44.6% по-малко в сравнение със същия месец на 2020 година.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2021 г. е 15.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (21.9%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 8.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2021 г. са 867 861 лв., което е с 39.4% по-малко в сравнение с февруари 2020 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 68.9%, а тези от нощувки на български граждани – с 33.2% (фиг.1).

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн