Моника Динева: БСП предвижда пълен преглед на законодателството

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Нужни са ясни и точни правила при внасяне на законопроекти от народни представители – публикация и обществено обсъждане на законопроекта

121.Моника-Динева„БСП има ясна визия за управление във всяка една сфера на обществения живот и предлага конкретни мерки, предвижда и пълен преглед на законодателството», заяви адв.Моника Динева, кандидат за народен представител в листата на «БСП за България» в бюлетината с №4.

Според юристката следва да се преустанови порочната практика за драстична промяна на закони чрез преходни и заключителни разпоредби на други нормативни актове. «По този начин се избягва мотивирането и публичното обсъждане на промените, които в повечето случаи са лобистки или взети под определен натиск. Подобни действия затрудняват синхронизацията на законодателството и ставаме свидетели как разпоредби на един закон противоречат на норми от друг закон. Това от своя страна води до несигурност, порочност и оборимост на правоприлагането и има за последица, че по идентични казуси, съдът се произнася по различен начин», обясни Динева.

«Друг акцент в програмата на БСП е предвидимост на законодателството, тъй като досега чрез честата промяна на действащите нормативни актове се въвеждат коренно противоположни правила, които водят до объркване у субектите и респективно предполагат множество нарушения и грешки. В повечето случаи промените са необмислени, съдържащи многозначителни фрази и предполагат разширително тълкуване, което е неприемливо», допълни юристката.

Тя подчерта, че пълният преглед на законодателството цели: отмяна на морално остарели закони или привеждането им в съотвествие с актуалните обществени отношения, които да регулират (напр.Закон за лицата и семейството); ограничаване на възможностите обществени отношения да бъдат регламентирани с подзаконови нормативни актове – драстичен пример за това са многобройните наредби и правилници за прилагане на законите. Съществен проблем е, че тези подзаконови нормативни актове не се актуализират своевременно и прилагането им води до парадокси в правото.

Моника Динева посочи още акценти:

• Бързо и ефективно правораздаване – да се направи обстоен преглед на натовареността на съдилищата, защото еднакви по степен съдилища са с различна натовареност. При необходимост да се назначат повече на брой съдии.

• България се нуждае от нов Наказателен кодекс. Настоящият е морално остарял и промените, които се правят в него са „на парче“, без да се съблюдава цялостната логика на наказателното правораздаване.

• В НПК да бъде включена разпоредба, която да поставя срок за прилагането на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в съдебната фаза на наказателното производство. Такава разпоредба е налична само относно досъдебното производство.

«БСП е за създаване на ясни и точни правила при внасяне на законопроекти от народни представители – публикация и обществено обсъждане на законопроекта. Всички предлагани промени в законодателството могат да станат факт, ако избирателите ни дадат своя вот и гласуват на 4.04 с бюлетина 4» , призова Моника Динева.

Моника Динева е юрист. Председател е на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия – Стара Загора. Общински съветник от групата на БСП в Общински съвет – Казанлък. Член на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и ПК по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на изпълнителна власт.

Платена публикация. Купуването и продаването на гласове е престъпление!#

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн