Над 70 точки ще бъдат разгледани на мартенското заседание на Общинския съвет в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

__Obshtinata 660 - CНад 70 предложения съдържа дневният ред на мартенското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 25 март от 9,00 часа, обясни председателят на местния парламент Мария Динева. Тя допълни, че поради въведената в страната епидемиологична обстановка то ще се проведе дистанционно. Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и ще легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки ще бъдат правени чрез приложението „Zoom“. Тя посочи, че местните медии ще могат да предават, както досега, на живо заседанието.

Общинските съветници ще гласуват на второ четене промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. По предложение на кмета Живко Тодоров ще бъде обсъдено освобождаване от такса за битови отпадъци на собственици на недвижими имоти, които не са използвани за съответното им предназначение и извършване на стопанска дейност през месеците януари и февруари 2021 г. поради забрана за работа, наложена с нормативен и/или административен акт. В дневния ред влиза още предложение за освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

По време на 20-тото заседание на местния парламент ще бъде гласувано и удължаване срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми (търговски) обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми (търговски) обекти – общинска собственост върху общински терени, намиращи се на територията на Стара Загора.

Старейшините обсъдят и гласуват бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022-2024 година, както и програмата за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2021 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2020 г.

По време на мартенското заседание ще бъде гласувана и нова Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стара Загора.
Общинските съветници ще изберат независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2021 г. на общинските търговски дружества. Ще бъдат подложени на гласуване още промяна на числеността на персонала в Общинската администрация и в местните бюджетни дейности. В дневния ред влиза още даване на съгласие за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 1 април 2021 година.
#

share button


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн