Институт за устойчив преход и развитие ще има в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

TrU 365Откриването на Института за устойчив преход и развитие е по искане на ректора на Тракийския университет. В него се предвижда да се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетни за университета и държавата области на науката.

Институтът ще представлява съвременна научна инфраструктура, обединяваща изследователската дейност на три висши училища в интердисциплинарни изследвания с подобри условия и с повече възможности за участието на докторанти и студенти в научната му дейност. В него ще се извършват изследвания в областта на новите индустриални технологии, биотехнологиите, енергийните системи и сигурността на доставките, дигитализацията и умните мрежи в градска среда, минното дело, селското и горско стопанство, електромобилността. Новото звено ще функционира в партньорство с Техническия университет – София, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, общинските власти, национално представителни организации на работниците и служителите.

Институтът ще обединява работата на изследователски групи в три сектора: „Икономически анализи и проекти“, „Селско стопанство и биотехнологии“ и „Минно дело и енергийни системи“, които ще работят по проекти от национални и международни научни програми, ще изготвят прогнози и стратегии за развитието на регионалната и националната икономика.

Управителен съвет на Института за устойчив преход и развитие:

Доц. Добри Ярков – Ректор на Тракийския университет

Проф. Иван Кралов – Ректор на Технически университет – София

Проф. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Г-н Живко Тодоров – кмет на общ. Стара Загора

Г-н Радосвет Радев – председател на УС на БСК

Г-н Румен Радев – заместник-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал

Г-н Пламен Димитров – президент на КНСБ

Г-н Александър Загоров – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“

Г-н Юлиан Попов – външен независим експерт, определен от Министерството на образованието и науката

Г-н Антон Иванов – външен независими експерт, определен от Министерството на енергетиката

#

spodelime.com


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн