Литературен конкурс „Писма до себе си” организират в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

smartПетото издание на Националния литературен конкурс „Писма до себе си” организират и тази година Община Стара Загора и Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Темата на конкурса е „Писма до себе си” и е свързана е с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Тя може да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна.

Конкурсът е литературен. В него може да се участва с до три стихотворения или едно есе (кратък разказ с обем до 3 страници).

В конкурса могат да участват деца и младежи в две възрастови групи:

1. от 10 до 13 години
2. от 14 до 20 години

Конкурсът не е анонимен. Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/учител, телефон.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР – за литературния конкурс.

Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл – pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника.

Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса – 30 април 2021 година.
Отчитане на конкурса и награждаване на победителите – 28 май 2021 година.

Присъждат се по три награди в двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора, награда на ЦПЛР – Стара Загора.

Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, ЦПЛР – Стара Загора и спонсори. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист” и оповестени на страницата на ЦПЛР във фейсбук и сайта на Община Стара Загора.
#

бутон за споделяне


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн