Защо не съществува пазар на лигнитни въглища, обясни европейско издание

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Транспорт на лигнитни въглища от рудниците на Мини Марица-изток до трите централи в минно-енергийния комплекс чрез ГТЛ

От Рудник “Трояново-север” на Мини Марица-изток до трите централи в минно-енергийния комплекс изкопаните лигнитни въглища се транспортират по ГТЛ

Защо за разлика от повечето други суровини не съществува формиране на цена на свободния пазар за лигнитните въглища, използвани в производството на електроенергия? Обяснението дава европейското издание EURACOAL – Гласът на въглищата в Европа (https://euracoal.eu).

Това е така, защото ниската калоричност на изкопаемото гориво прави транспорта неикономичен на по-големи разстояния: цената на лигнита за единица енергия, включително транспорта, би била по-висока от твърдите въглища, които са неговият основен конкурент. Оттук произтича и обстоятелството, че лигнитните мини не могат да предлагат своя продукт на далечни електроцентрали. По същата причина електроцентралите, работещи с лигнитни въглища, не могат да купуват гориво от далечни мини.

Реалността е, че както производителят, така и потребителят съжителстват на ограничен пазар и територия. Но без минимален брой доставчици и клиенти няма вероятност да се получи прозрачно формиране на цените на свободния пазар. За сравнение, международният пазар на каменни въглища се възползва от офертите на голям брой доставчици и клиенти.

Поради тези причини е обичайно да се строят електроцентрали, работещи с лигнитни въглища, съседни на мините за техния добив. Така електроцентрала и надземна мина образуват един икономически субект, в който лигнитът се транспортира най-икономично чрез специална инфраструктура – обикновено конвейер (гумено-транспортни ленти, ГТЛ).
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн