Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

74674656Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният казахстански партньор, Фондът за развитие на предприемачеството (DAMU), организират съвместно на 17 март 2021 г= онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество. Събитието ще се проведе под егидата на Експортен хъб България.

През последната година стокообменът между двете страни отбеляза ръст с 27% и е близо 41,5 млн. долара, от които 37.8 млн. долара износ и 3.6 млн. внос. България има потенциал да увеличи износа си за Казахстан на редица стоки и услуги: медикаменти, сметачни машини, електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели, прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели, ортопедични апарати и артикули и други. Казахстан, с големите си минерални ресурси, е безспорен икономически лидер в Централна Азия.

Между двете страни съществуват много неизползвани възможности за разширяване на бизнес контактите в различни области на икономиката.

В официалната част участие ще вземат представители на българските и казахстанските институции, ангажирани с насърчаване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Целта на бизнес проявата е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между България и Казахстан и да се разкрият нови възможности за търговско и производствено сътрудничество.

Поканени за участие в Българо-казахстанския онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, са български фирми от следните сектори на икономиката: транспорт и логистиката, селско стопанство и хранително-вкусовите технологии, туризъм, геологопроучвателна дейност, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), фармация, медицина и др. Работен език – английски. Представителите на българския бизнес ще имат възможност да осъществяват преки контакти с потенциални партньори от Казахстан.

С настоящото съобщение Ви каним да вземете участие във форума, който ще се проведе на 17 март 2021 г. от 10:00 ч.

Желаещите да се включат в събитието следва да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/cApzKc7TxJdKs6hx5 най-късно до 25.02.2021 г. След регистрация всички участници ще получат проект на програма, код за достъп до онлайн платформата, на която ще се проведе форумът и актуален списък на казахските фирми до 2 дни преди събитието.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн