Община Чирпан работи усилено по рекултивация на депото за отпадъци

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

P1420820В Община Чирпан започна рекултивация на депото за твърди неопасни битови отпадъци, съобщи кметът Ивайло Крачолов. Това е вторият голям екологичен проект на Общината в рамките на последната година и няколко месеца, след като миналия декември пречиствателната станция за отпадъчни води на Чирпан получи Акт 16 и бе въведена в експлоатация.

Стойността на проекта за разположеното на площ от 39,3 декара депото е близо 3 милиона лева. 2,5 милиона лева от тях идват по линия на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, останалите са общинско дофинансиране. След първата копка, направена на 28 декември, рекултивацията на терена, използван през последните над 50 години, трябва да завърши до 4 май 2022 г. “От 5 януари там се работи и събота, и неделя” – уточни кметът.

Светла Дончева, директор на Дирекция “Европейски програми и проекти, Териториално и селищно устройство и Инвеститорски контрол” информира, че с рекултивацията на депото ще бъде намалено негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почва, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води. Ще бъдат елиминирани рисковете за човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и около него. А естествената околна среда ще бъде възстановена и подобрена.

След техническата рекултивация на депото ще бъде извършена и биологична чрез залесяване с подходящи растителни видове – дървета, храсти и тревни смески.

Грижа на местната администрация ще бъде да не се допусне възникването на нови нерегламентирани сметища на територията на община Чирпан, след като за ликвидиране на съществуващите е бил заделен сериозен ресурс през миналата и тази година. Битовите отпадъци се извозват до Регионалното депо край Ракитница. Ще бъде създадена регламентирана и одобрена от РИОСВ – Стара Загора площадка за депониране на строителни отпадъци, които, както сочи практиката, представляват 70% от състава на нерегламентираните сметища. Тази площадка ще се ползва и от община Братя Даскалови.
#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн