БВП и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Стара Загора през 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_NSIПо окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2019 година е 5125 млн. лeва, съобщиха от отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при Териториално статистическо бюро – Югоизток на Националния статистически институт.

Това нарежда Старозагорска област на 5-то място в страната след областите София (столица), Пловдив, Варна и Бургас. В сравнение с 2018 г. обемът на БВП в номинално изражение намалява с 6.7%. Произведеният в областта БВП представлява 4.3% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 276 лв. от стойностния обем на БВП за областта при 17 170 лв. за страната. По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на 4-то място след областите София (столица) (38 603 лв.), София (16 998 лв.) и Варна (16 340 лева). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2019 г. е област Силистра (7687 лева).
-
Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2019 г. възлиза на 4424 млн. лв. по текущи цени, което е с 7.0% по-малко в сравнение с 2018 г. и представлява 4.3% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 805 млн. лв. и представлява 40.8% от общата БДС за областта. В сравнение с 2018 г. относителният ? дял нараства с 5.5 процентни пункта.

През 2019 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 451 млн. лв. и представлява 55.4% от общата БДС за областта. Спрямо 2018 година нейния относителен дял намалява с 6.1 процентни пункта.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 168 млн. лева. Спрямо 2018 г. той бележи ръст с 0.6 процентни пункта.

4526635673574526635673572

#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн