Обявени са вакантни длъжности за ВВС и ВМС за служба в доброволния резерв

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
MO znak 220Със заповед на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за Военновъздушните сили (ВВС) и Военноморските сили (ВМС) за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

За ВВС са обявени общо 115 длъжности за военните формирования в Стара Загора, Черноморец, Кичево. За ВМС са обявени 29 длъжности за военни формирования в Бургас и Варна.

Документи се подават до 29 октомври 2021 г.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания:

* да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
* да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
* да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
* да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
* срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
* да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
* да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
* да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Вакантните длъжности са публикувани на сайта на Централното военно окръжие тук – http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_dr.pdf
#


share button


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн