Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез ноември 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2068, а на леглата – 3986. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали в областта през периода, нараства с 14.6%, а броят на леглата в тях – с 12.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г. в област Стара Загора, е 14 204, или с 57.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление в броя на нощувките е регистрирано в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 67.4% (фиг.1).

767634

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2020 г. са 4 911, или с 61.5% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 94.1% са българи, като по-голямата част от тях (39.0%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 291, като 56.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2020 г. е 12.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (16.5%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 20.8 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 26.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. са 639 398 лв., което е с 60.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 71.7%, а тези от нощувки на български граждани – с 58.4% (фиг.2)

7676342

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
#

share button


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн