Депутатите Гьоков и Симеонова към министри: Защо спешно се закриват детски домове в настоящия локдаун?

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Donka Simeonova 300 3Georgi Giokov 300Какво налага спешното закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Мария Луиза“ в казанлъшкото село Бузовград и защо се прави, когато държавата е блокирана от извънредни мерки – това питат депутатите Георги Гьоков и Донка Симеонова министрите на здравеопазването и социалната политика.

22 деца ще бъдат отведени неясно къде, а 25 души персонал остават безработни след 31-ви декември. Почти 70% от настанените деца са със заболявания от целия спектър на медицинската патология – детска церебрална парализа, хидроцефалия, микроцефалия, вродени малформации, генетични заболявания, изоставане в умственото развитие и т.н. До момента ръководството на Дома не е уведомявано и подготвяно по никакъв начин за предстоящото закриване. Според депутатите обществото не е в достатъчна степен убедено, че деинституализацията е най-правилното решение, особено що се отнася до децата с тежки увреждания и лишени от родителска грижа, а и защото не вижда перспективата за тях.

В Ковид-кризата деца и персонал тихомълком напускат и старозагорските домове „Българка“, „Теофано Попова“ и „Мария Тереза“. Надяваме се, че в дните преди Рождество Христово двете министерства ще осъзнаят необходимостта от спешно ново решение за домовете, ще проявят конституционното си задължение за добра грижа и нравственост и ще докажат, че животът на едно дете в държавен дом по време на пандемия може да бъде тяхна отговорност за медицинско, социално и образователно подпомагане“, написаха до министрите и техните структури жените-социалистки от област Стара Загора. Преди седмица депутатът Георги Гьоков зададе въпроси към социалния министър и за неясното бъдеще на децата от старозагорските домове.

Пресцентър
Областен съвет на БСП – Стара Загора

Бел. ред.: На днешната сесия на Общинския съвет в Стара Загора с пълно единодушие беше дадена възможност на община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 с конкретни бенефициенти общини, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Целта на проекта създаване на нов Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места, в проектното предложение е заложено и създаване на два нови дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Предвижда се и изграждането на две нови преходни жилища за деца от 15- до 18-годишна възраст, както и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 4 места.

#

share button


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн