ВМРО: Община Стара Загора подкрепя образованите родители

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

VMRO_1За близо 6 месеца 237 старозагорски семейства, в които родителите са със средно и висше образование, са се възползвали от финансовата подкрепа за новородено/осиновено дете

237 семейства в община Стара Загора са се възползвали от финансиране по Програмата за подпомагане на образовани родители. Усвоената сума в подкрепа на децата 118 300 лв. Програмата и правилникът за приложението ѝ бяха приети от Общински съвет на Стара Загора през месец май 2020 г.

        Предложението бе от общинските съветници от ВМРО и с усилията на партньорите от ГЕРБ успя да събере необходима подкрепа в местния парламент. Така на родителите/осиновилите със завършено средно образование се предоставя финансова подкрепа в размер на 400 лева за първо дете, за второ дете сумата е бъде 450 лева, а за трето – 500 лева. На родителите/осиновителите, един от които има завършено висше образование, се предоставя финансова подкрепа за родените от тях деца в размер на 500 лева за първо дете, за второ сумата е 550 лева, а за трето – 600 лева.

        Според ВМРО подкрепата за родителите/осиновители на деца със средно или висше образование се прави крачка в правилна посока. Подпомагането на образованата раждаемост е един от начините за справяне с демографската криза, която е бич за страната ни.

        Прилагаме справка на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на община Стара Загора >>>

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

на основание Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора

приет с Решение на Общински съвет № 166 от 30.03.2020 г.

СТАТИСТИКА ЗА ПЕРИОДА: 01.06.2020 г. - 20.11.2020 г.

Ø  Проведени заседания на Комисията – 6

Ø  Брой подадени заявления – 362

·         От тях одобрени – 237 на обща стойност 118300 лв.

- Родители със средно образование - 64

        - Един или двама родители с висше образование - 166

·         От тях откази – 125:

        - Поради наличие на изискуеми публични задължения към община Стара Загора – 67

(Родителите/Осиновителите биват писмено уведомявани за задълженията и ако желаят, след като ги погасят, кандидатстват отново в упоменатия от Правилника, 6-месечен срок от датата на раждане/осиновяване на детето.)

        - Поради непокриване на условието поне единият родител/осиновител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето – 40

 (Родителите/Осиновителите биват писмено уведомявани за отказа, както и мотивите към него.)

        - Поради непокриване на условието и двамата родители/осиновители да имат завършено средно или висше образование, към момента на раждане на детето – 8 (Родителите/Осиновителите биват писмено уведомявани за липсата на коректни документи доказващи наличието на средно образование и ако желаят, след като коригират липсите, кандидатстват отново в упоменатия от Правилника, 6-месечен срок от датата на раждане/осиновяване на детето.)

        - Поради раждане / осиновяване на детето преди датата на влизане в сила на Правилника – 1 юни 2020г. – 4

(Родителите/Осиновителите биват писмено уведомявани за отказа, както и мотивите към него.)

        - Поради наличие на изискуеми публични задължения към община Стара Загора и непокриване на условието, и двамата родители/осиновители да имат завършено средно или висше образование, към момента на раждане на детето  - 4

(Родителите/Осиновителите биват писмено уведомени за пропуските и ако желаят, след отстраняването им, кандидатстват отново в упоменатия от Правилника, 6-месечен срок от датата на раждане/осиновяване на детето.)

        - Поради непокриване на условието поне единият родител/осиновител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето, както и условието и двамата родители/осиновители да имат завършено средно или висше образование, към момента на раждане на детето   - 2

Ø  Кандидатствали са 8 двойки близнаци и 1 тройка тризнаци.

Ø  Осиновяванията са 2.

Ø  Самотни майки – 6.

#

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн