EVN съветва: Използвайте онлайн и дистанционните услуги на компанията

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

__EVN_300В условията на епидемична обстановка EVN България напомня отново своите клиенти да използват онлайн и дистанционните начини за обслужване, предлагани от компанията. По този начин клиентите могат да елиминират необходимостта от лично посещение в EVN Офис и касови салони. Всички EVN Oфиси регулярно се почистват с дезинфектанти и почистващи препарати, но основна предпазна мярка е избягване на струпване на множество хора.

На първо място компанията призовава да се ползват безкасовите начини за плащане на консумирана електро- и топлоенергия:

* Плащане през интернет страницата www.evn.bg през платформата „ЕVN Онлайн плюс“. Всеки регистриран клиент има архив за своите фактури за 13 месеца назад и графично представяне на консумацията и стойностите на фактурите по месеци.
* Директен дебит
* Е-банкиране
* Epay.bg
* Transcard.bg
* Банкомат
* Всички кеш терминали в страната.

EVN България предлага и безплатни известия по SMS/имейл с информация за:
ежемесечна стойност на консумираната електроенергия, отчетен период и срок за плащане. Известието се получава всеки месец.
предстоящо прекъсване на електрозахранването, в случай че е пропуснат срокът за плащане. Известието се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това преустановяване на захранването.

SMS известията са безплатни за всички битови клиенти на EVN България без значение на ползвания от тях мобилен оператор. Регистрацията се извършва бързо и лесно онлайн на:
https://www.evn.bg/Home/SMS-email-notification.aspx

Контакти и информация по телефон и имейл:
денонощен тел. 0700 1 0007 и по имейл info@elyug.bg – при липса на захранване и мрежови въпроси
тел. 0700 1 7777 и по имейл info@evn.bg – за обща информация и услуги
денонощен тел. 0700 1 0207 – за автоматична проверка на сметка
денонощен тел. 0700 1 7898 – за топлинна енергия и услуги (за клиенти на EVN Топлофикация)

#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн