Дейност на местата за настаняване в Старозагорска област – септември 2020

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез септември 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 056, а на леглата – 3 769. В сравнение с септември 2019 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 3.7%, а броят на леглата в тях – с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г. в област Стара Загора, е 30 617, или с 12.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад в броя на нощувките е регистриран в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – със 17.5% (фиг.1).

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2020 г. са 10 809, или с 14.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 91.9% са българи, като по-голямата част от тях (39.4%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 878, като 51.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. е 27.8%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (38.8%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 5.1 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 3 звезди – с 11.4 процентни пункта.
Приходите от нощувки през септември 2020 г. са 1 335 667 лв., което е с 12.8% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 56.9%, докато приходите от нощувки на български граждани нарастват с 1.1% (фиг.2)

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

543627457764574746
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн