ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ с награда за подкрепата си за библиотека в Стара Загора през 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Общата стойност на даренията от компанията в полза на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ през 2019 г. е над 44 000 лева.
*
Award_1Maritsa1Award_3ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ бе отличен с награда от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) за подкрепата си към регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора през 2019-та година. Това е третата награда от ББИА, която централата получава за успешно реализирани проекти в помощ на културното дело в града.

Даренията, за които компанията получи признанието, са три – изцяло реновираната и съвременно обзаведена „Тийн зона“, проектът „Лято в библиотеката“ и проект „Създателите“, по който бе обособено специално пространство за STEM-проектиране в зоната за младежи и осигурени над 50 специализирани конструктора.

„За целия екип на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е радост да участваме в разработването на проекти съвместно с регионалната библиотека в Стара Загора, да видим мечтите и усилията си изпълнени с живот и смисъл. От името на колегите, бих искала да благодаря на всички вас за това, че със сърце пренасяте мастилените светове в новия дигитален свят и давате място и крила на идеите на всяко следващо поколение. За нашата компания е гордост да подкрепим тази кауза“, каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна Социална Отговорност и устойчиво развитие“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е партньор на регионалната библиотека в Стара Загора от години. Изцяло ремонтираната и адаптирана за нуждите на младите хора „Тийн зона“ разполага с подходящи книги, списания, интернет връзка, електронни устройства и модерен достъп до знание. През 2019 г. компанията осъществи още два социални проекта в подкрепа на културната институция – проект „Лято в библиотеката“ осигури книги на чужди езици и филми, които обогатиха библиотечния фонд и разшириха кръга от занимания в „Тийн зоната“. С проект „Създателите“ пък в библиотеката се появиха над 50 STEM конструктора, които да подобрят знанията на местните младежи в областта на природните и инженерни науки, изследването на физичните закони, роботиката и технологията на конструиране.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията инвестира над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. Основната част от средствата са предназначени за местните общности.

“КонтурГлобал Марица Изток 3″ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).
#gerb

бутон за сайт


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн