Първа международна среща по проект „По-чисти реки – по-чисти морета“ – 27.10.2020, Ягода, хотел “Терма”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Reka 660Проектът обединява усилията на неправителствени организации и местни власти от България, Молдова, Румъния и Украйна, разположени по поречията на Тунджа, Прут и Днепър и цели намаляване замърсяването с пластмасови отпадъци и непреработени фекално-битови води на изброените реки.

Проектът е финансиран от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и ще приключи в края на 2022 г.

Събитието ще се състои на 27.10.2020 в хотел Терма, с. Ягода, с приложения дневен ред. Поканени за участие са екипите на международните партньори по проекта, членовете на Обществения съвет по проекта, представители на РЗИ, РИОСВ, Басейнова дирекция, ВиК, РИО, медии.

Дневен ред

27.10.2020, х-л Терма, Ягода

9:30-10:00 Кафе и регистрация на участниците
10:00-10:20 Приветствие, г-жа Мария Костова, Зам.-председател на ОбС Мъглиж, Председател на Обществения съвет на проект „По-чисти реки – по-чисти морета“
10:20-11:20 Представяне на участниците
10:20-11:00 Представяне на партньорите по проекта
11:00-11:20 Представяне на българските участници
11:20-11:40 Представяне на Хартата на проекта, г-жа Диана Искрева, фондация „Земя завинаги“, Ръководител на проекта
11:40-11:50 Дискусия и приемане на Хартата на проекта
11:50-12:10 Представяне на Комуникационна стратегия и план на проекта, г-н Ангел Гяуров, фондация „Земя завинаги“, Специалист комуникации
12:10-12:20 Дискусия и приемане на Стратегията и плана
12:20-12:40 Отчет за дейността през 1-вия 4-месечен период, г-н Джозеф Идиго“, фондация „Земя завинаги“, Водещ партньор
12:40-14:00 Работен обяд
14:00 Закриване
#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн