ВМРО предлага ОбС – Павел баня да приеме Правилник за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Николай Марков

Николай Марков

Общинският съветник от ВМРО в Общински съвет – Павел баня Николай Марков внесе предложение за приемане на Правилник за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

България е сред страните с най-ниска раждаемост, а демографските процеси в страната ни са едни от най-тревожните в света. Мнoгo ce гoвoри нa тaзи тeмa, нo зa cъжaлeниe, нe ce прaви достатъчно. Cрeднoтo бългaрcкo ceмeйcтвo ceгa e c oкoлo 1,5 дeцa, при нeoбхoдим минимум oт 2,1 дeцa зa прocтo възпрoизвoдcтвo нa нaceлeниeтo. Дeмoгрaфcкaтa пoлитикa трябвa дa ce прeвърнe в наш приоритет. Зaщoтo cтaвa думa зa cъдбaтa нa Бългaрия. Десетки общини в България от години отделят средства от бюджетите си, като родените деца са стотици. Нека последваме примера им. Нека подпомогнем и семействата от нашата малка община, които нямат тази възможност, но искат да имат свои деца, пише в мотивите си общинският съветник.

Николай Марков отдавна работи в посока на приемане на документа, за да може община Павел баня да помага на двойки с репродуктивни проблеми да имат деца. Отскоро той е поканен от Фондация „Искам бебе“ и е доброволен член в това голямо семейство на хора, помагащи на каузата за повече бебета за България.

Съветникът от ВМРО е гласувал за приемането на бюдежта на общината за 2020 г. след разговор с кмета, на който е получил уверение, че предложението му за помагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми ще бъде подкрепено. Идеята подкрепят и мнозинството общинските съветници.

Мисля, че е дошъл моментът и нашата малка община, по подобие на десетки други общини в България, да отдели от своя бюджет и да започнем и ние да подпомагаме семейства и двойки с репродуктивни проблеми, споделя Николай Марков.

Част от критериите от Правилника, на които трябва да отговарят двойките, са, че:

* Са изчерпали възможностите за кандидатстване, предоставяни от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР);

* Поне единият от двойката да е български гражданин с постоянен адрес на територията на Община Павел баня през последните 2 (две) години;

* Двойката да няма задължения към Община Павел баня и данъчни задължения към държавата;

* Двамата да са с непрекъснати здравноосигурителни права;

* Да не са поставени под запрещение или криминално проявени лица, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от последвалата реабилитация;

* Да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала.

При промяна в Правилника на ЦАР относно реда, условията и критериите за финансово подпомагане се променя и възможността за финансиране и по тези Правила. Община Павел баня финансира дейности до размера, определен в решението на Общински съвет – Павел баня, изследвания, лекарствени средства и хранителни добавки, свързани с асистираната репродукция при спазване на всички изисквания, посочени в тези правила.

1. Извършването на предварителни изследвания, манипулации (oперативни процедури) и други медицински услуги за доказване причината за репродуктивните проблеми, вписани в становище от специалист по АРТ;

2. Изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

3. Лекарствени продукти от „Позитивния лекарствен списък“ на Министерството на здравеопазването за лечение на свързани с асистираната репродукция проблеми;

4. Хранителни добавки за подпомагане на лечението на свързани с асистираната репродукция проблеми, изписани с рецепта от АГ-специалисти и/или такива със специалност по репродуктивна медицина;

5. Консултации и прегледи при специалисти по акушерство и гинекология и по-специално тесни специалисти, работещи в областта на репродуктивното здраве, медицинската генетика и имунология, ендокринолози, уролози, андролози и др.;

6. Избор на екип при извършването на медицински дейности свързани с асистираната репродукция и др.

Ин витро процедура с донорски генетичен материал (яйцеклетка, сперматозоид или ембрион) при възраст на жената до 50 години.

До 2000 лева се финансират двойки за:

• Изследвания и манипулации, които не подлежат на финансиране съгласно правилата на ЦАР при двойки, одобрени за асистирана репродукция от ЦАР;

• Изследвания, манипулации и/или ин витро процедури със собствен генетичен материал при двойки, които са изразходили опитите си за ин витро процедури, финансирани от ЦАР, съгласно нормативните изисквания, като предоставят в пълен обем медицинска документация за тези опити (етапни епикризи, копия на заповеди от ЦАР);

• Изследвания, манипулации и/или ин витро процедури със собствен генетичен материал извършени на двойки, които не отговарят на условията за кандидатстване за финансиране от ЦАР.

До 3500 лева се финансират за изследвания, манипулации и/или ин витро процедури двойки, които са показни за ин витро процедура с донорски генетичен материал (яйцеклетка, сперматозоиди или ембрион) при възраст на жената до 50 години.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн