По 69 предложения взеха решения общинските съветници в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_9084 (1)На четиринадесетото си заседание днес старозагорските общинските съветници взеха решения по 69 предложения. Едно предложение бе оттеглено, а нови шест влязоха в дневния ред.

Местните старейшини приеха на първо четене Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, както и Правила за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора.

Единодушно бяха приети и точките, свързани с общинския бюджет – Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г., Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2020 г. и промяна в инвестиционната програма за 2020 г., Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2021-2023 г. и определяне на второстепенен разпоредител с бюджет.

От 1 октомври т.г. кметовете в селата на общината ще получават по-високи заплати, които са в зависимост от броя на жителите, а кметските наместници – 80% от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в общината.

Общинските съветници не избраха Почетен гражданин на Стара Загора за 2020 г. След тайно гласуване единствената кандидатура, предложена от Инициативен комитет за Иван Аяров, дългогодишен председател на НЧ „Св. Климент Охридски-1858“, не събра необходимия брой гласове.

Заради запазване на цената на билета за градски транспорт от 1 лев при влизане в експлоатация на автоматизираната система за таксуване, съветниците коригираха решението си и намалиха цените на картите. Сега пенсионери над 65 години, с постоянна адресна регистрация в Стара Загора и с размер на пенсията до 350 лв. ще ползват персонализирана месечна карта на електронен носител, заредена с десет билета за пътуване, важащи във всички превозни средства в чертите на града, с право за прекачване в рамките на 60 мин след първоначалното валидиране, на стойност 3,00 лв.

Бяха прекратени процедурите за избор на управител на „Мересев“ ЕООД заради нарушение, както и на „Обредни дейности“ ЕООД, заради липса на кандидати. Освободен бе и контрольорът на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Съветниците гласуваха продажби на общински жилища в Стара Загора, гаражи, терени и имоти по селата в общината.

Наполовина бяха намалени местните такси за ползване на общински площи за разполагане на временни търговски обекти на рекламно-информационни елементи, заради въведението противоепидемични мерки до 1 юли. В договорите за наем сключени с Община Стара Загора няма да се коригира месечната цена с официално обявения годишен индекс на инфлация за страната и няма да се актуализира наемната цена за цялата 2020 година.

По решение на Общинския съвет общо 41 улици в село Християново вече ще имат имена.

IMG_9081 (2)IMG_9077 (1)IMG_9082 (1)
#

социално споделяне


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн