Стара Загора е в нормите по показателя Фини прахови частици, сочи национален доклад за околната среда

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_Bulgaria 300През 2018 г. в осем общини, включени в наказателната процедура на Европейската комисия за неспазване на нормите по показател фини прахови частици, е постигнато съответствие с нормите. Това са Гълъбово, Девня, Добрич, Пирдоп, Сливен, Стара Загора, Ловеч и Варна. Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,0 тона СО2-екв. през 1988 г. до 8,3 тона СО2-екв. през 2018 г. По този показател Република България се доближава до средния за Европейския съюз, се казва в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2018 г.

Пълният текст на доклада е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bg.
#

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн