Приемат нови участници в младежки школи в Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
119096243_798660527562161_2399148906708779361_nВ Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора се приемат нови участници във всички организационно-педагогически форми за учебната 2020-2021 година.

ЦПЛР е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес с деца и младежи.

Целта на центъра е да бъде многофункционална структура, която да организира осмислянето и ангажирането на свободното време на децата и младежите. Да работи в посока за създаване на условия за възпитание на младите хора, ангажирането им в полезни за тях дейности, непрекъсната възможност за изява чрез провокиране на индивидуалните им способности и интереси.

Тук всяко дете и младеж има възможност да намери място, където да развие творческите и социалните си умения, да обогати познанията си, да придобие технически сръчности, да направи избор на образование и бъдеща професия.

За новата учебна година 2020/2021 Центърът предлага 27 форми в област „Изкуства”, област „Наука и технологии” и профил “Хуманитарно-обществен”.

Децата, младежите и родителите могат да подават заявления за участие във формите и декларации за информирано съгласие във връзка с CoVid-19 лично в сградата на ЦПЛР – Стара Загора на ул. „Захарий Княжески” 71, ет.3, от 14.09.2020 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 20.00 часа или на e-mail адрес cplr_sz@abv.bg

Заявлението и декларацията можете да изтеглите от сайта на ЦПЛР и страницата във Фейсбук. В тях задължително се попълват всички полета с данни за участника. Всяко дете или младеж може да се обучава най-много в 3 форми. Заниманията са съобразени с учебното време и ваканциите на учениците.

Записването на деца и младежи във формите е целогодишно и участието в тях е безплатно.

Начало на заниманията за 2020-2021 г. – 01.10.2020 г., по график за всяка от формите.

Ако си дете или младеж на възраст от 6 до 19 години и искаш да откриеш и развиеш своите заложби и умения за цял живот, заповядай при нас. Тук всички получават равен старт независимо от вероизповедание, етнос и социален статус.

Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата с деца и младежи.

За повече информация: тел. 042 629 062, 042 638 698.
#lice

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн