Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПо предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 г. е 28, със 146 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 4 повече, или с 16.7%, а жилищата в тях нарастват с 33, или с 29.2% (фиг. 1).
54535635
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 г. най-голям е относителният дял на жилищните сгради със стоманобетонна конструкция – 75.0%.

Еднакъв е делът на новопостроените жилища с две и с три стаи – 45.2%, 8.2% от жилищата са с четири стаи и 1.4% – с пет стаи.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 105 сгради със 739 жилища, София (столица) – 103 сгради с 993 жилища, Бургас – 96 сгради с 475 жилища и Пловдив – 78 сгради с 340 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 г. е 15 834 кв. м, което е с 51.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ нараства с 30.5% и достига 11 485 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от
92.6 кв. м през второто тримесечие на 2019 г. на 108.5 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Разград – 137.6 кв. м, и Силистра – 135.3 кв. м, а най-малка – в областите Монтана – 57.0 кв. м и Велико Търново – 62.5 кв. метра.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн