Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSIПрез второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 56 жилищни сгради със 188 жилища в тях и 24 517 кв.м разгъната застроена площ (РЗП), и на 100 други сгради с 29 173 кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват съответно с 8.0 и 6.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повечес 2.-0%, но тяхната РЗП бележи спад с 36.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 13.8%, жилищата в тях – с 26.0%, а разгънатата им застроена площ – с 22.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 29.1%, докато общата им застроена площ нараства с 47.0%.
8769869868
През второто тримесечие на 2020 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 44 жилищни сгради с 236 жилища в тях и 28 658 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 9 930 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 15.4%, но жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават – съответно със 73.5 и 44.8%. Започнатите други видове сгради намаляват с 59.2%, а тяхната РЗП – с 18.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради бележат спад с 41.3%, жилищата в тях – с 21.9%, а разгънатата им застроена площ – с 25.3%. Започнатите други видове сгради намаляват с 46.6%, а общата им застроена площ – с 59.0%.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн