Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_5621IMG_5627В зала “П. Р. Славейков” пред Общинския съвет днес беше представен предварителният проектът за нов Общ устройствен план на община Стара Загора. Д-р арх. Мила Никифорова и арх. Георги Митрев – част от проектантския колектив, изпълнител на новия ОУП, представиха проекта. На срещата присъстваха също главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, архитекти и членове на администрацията.

Проектантският екип представи своята концепция за устройствено и икономическо развитие на Стара Загора, като изтъкна стимулаторите за икономическо и пространствено развитие, а именно благоприятното географско положение на града като пресечна точка на национални и трансевропейски транспортни коридори. Сред предимствата за икономическо развитие е комбинацията на равнинен и планински терен, термални извори, богато културно наследство, процесите на разширение на производствените зони.

Пред присъстващите бяха съобщени и проблемите и ограничителите на икономическото и пространствено развитие, като прекомерна концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата. Насоките, които начертава новият ОУП, включват изграждането на шест селищни групи и формиране на т.нар вторични центрове. Сред проблемите беше допълнен и очакваният демографски спад.

Част от концепцията на плана включва развитие на нови индустриални зони, жилищни квартали и вторични градски центрове, както и подобряване на главната улична мрежа. Предвижда се по-голямо нарастване на урбанизираните територии и развитие на пътната инфраструктура. Специално внимание е отделено за развитието на курорта Старозагорски минерални бани.

Новият ОУП потвърждава действащия, но и надгражда неговото развитие.

На срещата беше обсъдено бъдещото развитие на общината с две нови връзки с автомагистрала „Тракия“ – при село Калояновец и по пътя за Раднево.

Предстоят съгласувателни процедури в заинтересовани централни и териториални администрации и обществено обсъждане на предварителния проект за Общия устройствен план на общината.

IMG_5628
#социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн