По 80 предложения ще вземат решения старозагорските общински съветници

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_5395 (1)На последната сесия преди ваканцията, на 30 юли 2020 г., общинските съветници в Стара Загора ще приемат решения по 80 точки, съобщи председателят на ОбС Мария Динева. Има и две питания от общинските съветници Валентина Бонева и Климент Пенчев.

На второ четене ще се приема Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора.

Според Мария Динева спорно е предложението за промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора. По думите й идеята е да се даде възможност на спортните клубове и техните спонсори да рекламират безплатно на билбордове. В зала ще се реши дали то ще бъде прието.

По шест точки, свързани с общинския бюджет, ще дебатират местните старейшини. Едната е за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., другите са свързани с приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година, както и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година и промяна в инвестиционната програма.

Ще се обсъжда и предложението за промяна в цената на билета за градския транспорт. Администрацията предлага тя да стане 1.30 лв. и идеята е да се стимулира предварителното закупуване на билети и карти.

Има и предложение за удължаване заради пандемията с 6 месеца на срока на договорите за наем на търговски обекти в общината.

Ще бъдат избрани нови управители на „Автосервиз на здравни заведения“ и на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания.

Местните старейшини ще трябва да приемат Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода ноември 2019 – юни 2020 г., както и отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център по зависимости през 2019 г.

Ще се гласува продажба на 6 общински жилища, 7 гаража, 11 поземлени имоти по селата. Има и 24 точки за технически разрешения.

Мария Динева е внесла предложение за създаване на Временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, начело със Стефан Димитров.
#бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн