Ръст на жалбите за нарушени потребителски права при старозагорския омбудсман Надежда Чакърова

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
НадяСъобразно правилника за дейността старозагорският омбудсман Надежда Чакърова представя пред ОбС и кмета на Община Стара Загора шестмесечния си анализ за постъпилите сигнали и жалби. От началото на годината 80% от жалвалите се пред местния омбудсман са жители на града, останалите – от Община Стара Загора или съграждани, живеещи извън страната.

Сред 173-те постъпили жалби в посочения период са решени проблеми на гражданите, свързани с благоустройството, административното обслужване, екологията, градския транспорт, “ВиК”, ЕВН, както и с доставчици на обществени услуги. Обхванати са отправените препоръки и становища към институциите за подобряване на взискателността и оперативността в работата им в услуга на гражданите и многото проведени инициативи от местния омбудсман за повишаване на правната култура на старозагорци.

Ръст има при жалбите, свързани с колекторски фирми, некоректни работодатели, както и за нарушени потребителски права при онлайн продажби и доставчици на услуги. Анализът разкрива също спецификата на периода на извънредно положение и нарастваща активност от страна на гражданите – с доверие и удовлетвореност към функциите на обществения посредник.

Анализът е публичен и е поместен на интернет страницата на ombudsman.starazagora.bg.
#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн