Работна среща обсъди декарбонизацията на Старозагорския регион

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
IMG_7580На 02/07/2020 в Стара Загора се проведе 5-тата работна среща на заинтересованите страни по проект “Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions” (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работно заглавие DeCarb, по който Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е водеща организация. Проектът е съфинансиран по програма INTERREG EUROPE (85%) и Република България (15%). Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши преходът от ерата на високоинтензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030.

Повече информация за проект DeCarb може да намерите тук.

В процеса на работа по проекта АРИР установи тясно партньорство с “Черноморски изследователски енергиен център” (ЧИЕЦ), чиито дейности са насочени към насърчаване на сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. ЧИЕЦ е партньор по проект TRACER, който цели да подкрепи европейските региони с интензивен въгледобив в разработването (или осъвременяването) на техните Стратегии за научни изследвания и иновации, така че да се улесни преходът им към устойчива енергийна система. Проектът е финансиран по програма “Хоризонт 2020″.

76348365Дейностите по проекта са насочени към девет европейски региона, имащи богата история във въгледобивния отрасъл и използването на въглищата като гориво за производство на електроенергия:

* Югоизточен район, България
* Уелс, Великобритания
* Район Лаузиц, Бранденбург и Дрезден, Германия
* Западна Македония, Гърция
* Горна Силезия, Полша
* Западен регион / долината на р. Жиу, Румъния
* Регион Колубара, Сърбия
* Донецки регион, Украйна
* Северозападна Бохемия, Чехия

Повече информация за проект TRACER може да намерите тук.

В резултат на съвместната работа на двете организации и допълващите се сфери на интервенция на изпълняваните от тях проекти, АРИР-Стара Загора и ЧИЕЦ организираха съвместно посочената работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите, които двата проекта предоставят, дискусия по представените добри практики и възможностите им за прилагане на място, идентифициране на следващи стъпки, насочени към устойчивото развитие на региона с хоризонт от 15 години.

Събитието протече в конструктивен диалог между участниците, сред които: представители на “Мини Марица-изток” ЕАД, ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, TЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3″, Института за енергиен мениджмънт, представители на местните власти от региона, научни среди, бизнеса в лицето на ТПП – Стара Загора и Клуб на работодателя, синдикални организации. Онлайн от Лондон участие взе и Юлиян Попов, Европейска климатична фондация.

На срещата Българският клъстър за биотехнологии представи възможности за развитието на региона като водещ в сферата на биотехнологиите, които имат потенциала за създаване на работни места и положителен БВП чрез развиване на производства с висока добавена стойност. Тези възможности бяха обсъдени на предварителна работна среща с ръководтсвото на Тракийския университет, чийто мултидисциплинарен профил, уникален за България, обединява основните научни направления на науката за здраве и живот.

Също така екип на “Нуклеон Консултинг” ООД и Института по инженерна химия на БАН представиха технология за прозводство на електрическа енергия именно от въглищата на Маришкия басейн, със силно редуцирани емисии СО2 и производство на суровини за вторични производства.
#

spodelime


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн