Еврокомисията пусна сайт за безопасно възобновяване на пътуването и туризма в ЕС

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
654657458EKЕврокомисията пусна в действие Re-open EU — уебплатформа, която ще способства за безопасното възобновяване на пътуването и туризма в цяла Европа. Тя ще осигурява в реално време информация за границите и за наличните транспортни средства и туристически услуги в държавите членки. Re-open EU ще съдържа и предоставени от държавите членки практически сведения относно ограниченията за пътуване, мерките в областта на общественото здраве и безопасността (като спазване на отстояние между хората и носене на предпазни маски), както и друга полезна информация за туристическите оферти в ЕС и в държавите членки. Така при планирането на своите почивки и пътувания през лятото и след това европейците ще бъдат добре информирани и ще могат да вземат отговорни решения с оглед на продължаващите рискове, свързани с коронавируса.

По този повод комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: След седмиците на ограничителни мерки сега вътрешните граници на ЕС се отварят отново. Уебсайтът Re-open EU, който пускаме в действие днес, ще осигурява на пътуващите лесен достъп до информация, за да им помогне да планират пътуванията си спокойно и да избегнат рискове. Той ще бъде в услуга и на собствениците на малки ресторанти и хотели, както и на градовете в цяла Европа — те ще могат да почерпят вдъхновение от вече разработени иновативни решения.

Мария Габриел, комисарят, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, както и за Съвместния изследователски център (JRC), каза следното: Европа разполага с огромно културно наследство, което е едно от най-важните ни преимущества. Но тъй като през последните месеци не може да се пътува и повечето места са затворени, културата и туризмът бяха засегнати сериозно. Платформата Re-open EU предоставя най-необходимата актуална информация, така че отново да започнем да опознаваме Европа безопасно.

Платформата Re-open EU е част от оповестения от Комисията на 13 май 2020 г. пакет от мерки в областта на туризма и транспорта, който има за цел да възстанови увереността у пътуващите и да спомогне за безопасното възобновяване на туризма в ЕС при спазване на необходимите здравни предпазни мерки. Новата платформа, която има и версия за ползване на мобилни устройства (уебприложение), събира на едно място актуална информация от Комисията и от държавите членки и ще служи като основна отправна точка за всеки, който пътува в ЕС. С помощта на интерактивна карта хората ще могат да намират информация, актуални данни и съвети за всяка държава — членка на ЕС. Достъпът до платформата ще се извършва чрез приложение или уебсайт. Тя ще бъде на разположение на 24-те официални езика на ЕС.

Платформата освен това ще предлага информация относно схемите с ваучери за патронаж: чрез тях потребителите могат да подкрепят своите любими хотели или ресторанти, като си купят ваучери за престой или консумация, които да използват в бъдеще, когато те отново отворят вратите си. По този начин ще се допринесе за възстановяването на сектора, когато ограниченията отпаднат и границите се отворят отново. Благодарение на ваучерите за патронаж предприятията ще могат да преодолеят затрудненията с паричните потоци и да предоставят услугите на по-късен етап. Платената от клиента сума отива директно при доставчика на услугата. С тази специална страница Комисията желае да улесни връзката между участващите предприятия и заинтересованите потребители, особено при пътувания в чужбина.

От своя страна, европейската цифрова платформа за културно наследство Europeana пуска в действие Discovering Europe — колекция от произведения на изкуството и снимки на някои от най-известните забележителности в Европа. Специален раздел, посветен на туризма, ще бъде създаден и в Europeana Pro. Той ще помага на специалистите в областта на културното наследство да намират инициативи в подкрепа на туризма в целия ЕС.

КОНТЕКСТ

В своя пакет от мерки в областта на туризма и транспорта през 2020 г. и след това, приет на 13 май 2020 г., Комисията обяви, че ще бъде създаден специален уебсайт, който да предоставя на пътуващите цялата информация, необходима за безопасно пътуване в ЕС. Тя също така съобщи, че възнамерява да използва набиращите скорост схеми с ваучери за патронаж и ще сътрудничи с националните органи и с местните организации и предприятия в областта на туризма, за да се умножи ефектът от такива инициативи.

Министрите, отговарящи за туризма, обсъдиха пускането в действие на специална платформа Re-open EU за първи път на своята видеоконферентна среща на 20 май и като цяло приветстваха инициативата. Платформата Re-open EU е разработена от Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията. Тя предлага в реално време информация по около 30 въпроса в областта на транспорта, общественото здраве и туризма. Тази информация се предоставя от държавите членки и се допълва с данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

На 11 юни 2020 г. Комисията представи своите препоръки за частично и постепенно премахване на ограниченията за пътуване до ЕС след 30 юни и призова държавите членки да премахнат ограниченията за свободното движение и да спрат контрола по вътрешните граници от 15 юни, като вземат предвид подобряващата се здравна ситуация в ЕС и прилагането от страна на държавите членки на мерки като спазване на отстояние между хората, както и други мерки, свързани със здравето.

Посредством Re-open EU Комисията предоставя и информация за туристически оферти в различни държави членки, включително за инициативи на ЕС, като „Европейска столица за интелигентен туризъм“, „Най-добрите европейски дестинации“ и „Европейска столица на културата“.

#

jtdv
gerb

сподели бутон


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн