Мини Марица-изток” ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
0K3A47080K3A4596С промяна на трасето на електропровод „Венера“ 110kV, „Мини Марица-изток” ЕАД започна първият етап от изместването на инфраструктурата пред фронта на работа на рудник „Трояново – север“.

Голяма част от трасето на съществуващия електропровод, извод „Венера“ попада в полето на минните работи на р-к „Трояново – север“, което налага изместването му за втори път (етап II – село Бели бряг – село Рисиманово), извън границите на рудника, заобикаляйки от север Бели бряг и от запад Рисиманово.

Съществуващият електропровод 110kV „Венера“ е с важно значение за сигурността и целостта на енергийния пръстен, захранващ комплекса. Чрез него се осъществява връзката между ОРУ (Открито разпределително устройство) 110kV на подстанция „Гипсово“ и ОРУ 110kV на подстанция “1”. Той е изграден с желязорешетъчни стълбове, заваръчна конструкция и с триъгълно разположение на фазите. Основните типове проводници са тип АСО400mm?, а мълниезащитното въже с вградени оптични влакна (тип OPGW).

Електропроводът е изграден с общо 51 стълба – 35 бр. носещи и 16 бр. опъвателни. Трасето на Въздушната Линия е с дължина 13,257 км.

Реконструкцията на електропровода включва изправянето на общо 26 нови стълба, от които 10 бр. опъвателни и 16 бр. носещи, с дължина на трасето 6,404 км. Предвидено е и удължаване на мълниезащитното въже с вградени оптични влакна, тип OPGW, част от електронна съобщителна мрежа на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Очаква се към края на годината, или началото на следващата, да бъде завършено и изместването на електропроводи „Знаменосец“ 110kV собственост на Мини Марица-изток” ЕАД и „Овчарица 220 kV, собственост на „ЕСО” ЕАД, намиращи се пред фронта на работа на рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“ .

0K3A4678
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн