Важни точки от дневния ред на предстоящата сесия на ОбС – Стара Загора коментираха общински съветници от ГЕРБ

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
P1420291Позиции по някои от точките в дневния ред на предстоящата в четвъртък (28 май) редовна сесия на Общинския съвет в Стара Загора споделиха днес пред медиите председателят на групата на ГЕРБ Диян Димитров и общинските съветници Стефан Духтев и арх. Мартин Паскалев.

Голям обществен интерес предизвиква предстоящото гласуване на второ четене на допълнението към Правилника за работа на ОбС, предвиждащо осигуряването на още по-голяма откритост, публичост, прозрачност, информираност и пълна яснота относно това, кой как гласува.

“Предложението на колежката Искра Михайлова бе за това, да се отразява на сайта на ОбС след всяка сесия поименно как е гласувано на всяка точка – припомни Диян Димитров. – Нашето допълнение, на групата на ГЕРБ, е свързано с това, след заседанията на постоянните и временните комисии да бъдат публикувани протоколите с поименното гласуване в тях. Забелязваме, че в този мандат на ОбС често има разминавания в начина на гласуване на определени колеги – вотът им в комисия е един, а по време на сесия – съвсем друг. Което намираме за изненадващо. Предложението ни касае и отразяването от страна на медиите в реално време на работата на комисиите – постоянни и временни, както и на всички други органи, конституирани в ЗМСМА и в нашия правилник. Ние сме се събрали да вземаме решения, които са в интерес на гражданите. Не намерихме подобна практика в работата на друг общински съвет в България, но смятаме, че на Стара Загора й отива именно едно такова предложение. Постоянните комисии, които гледаха предложението, или са 100% за него (комисиите по законност, по финанси, международно сътрудничество и европроекти), или с по един-двама въздържали се (в комисиите по култура, туризъм и вероизповедания, образование, здравеопазване). Като цяло предложението среща широка подкрепа – нещо, което е много радостно и за нас като вносители” – допълни Диян Димитров.

Диян Димитров, Стефан Духтев и Таньо Брайков внасят за разглеждане и Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физическите лица в община Стара Загора. “Такъв правилник до момента няма приет. И досега сме работили по наши вътрешни правила, но работата ни ще стане по-ефективна с приемането на нормативен документ” – сподели Стефан Духтев. Социалната помощ е с таван 2000 лв. За всяка сесия пристигат от 6 до 8 писма с молба за финансово подпомагане. От началото на този мандат са отпуснати 6-7 помощи на хора с изключително ниски доходи, на граждани със здравословни проблеми, на семейства с малки деца. Идеята е Общината да е последната инстанция в тези случаи, след изчерпване на възможностите на държавното социално подпомагане. Местният бюджет за отпускане на такива помощи е 25 000 лева годишно.

По линия на проверките на финансовото състояние на общинските дружества е установено, че на загуба са две от тях – “Обредни дейности” и “Автосервиз на здравни заведения” ЕООД. Може да се мисли за аутсорсване на дейността на автосервиза, тъй като пазарната практика не познава губещи автосервизи. Целесъобразно би било и обединяване на дейностите на стария и новия гробищен парк (за чиято готовност от групата на БСП днес съобщиха, че са отправили питане до кмета), иначе в сферата на траурните услуги, наситена с много конкурентни фирми, Община Стара Загора е изключително неконкурентоспособна. Веселите ритуали пък биха могли да бъдат поети от звено от четирима души към Община Стара Загора.

Продължава общественото обсъждане на темата за бъдещото най-добро използване на територията на бившето летище край кв. “Кольо Ганчев” в Стара Загора. Въпросът е актуален, неговото поставяне на дневен ред става все по-належащо в условията на липсващ пътнищопоток и без карготовари, за което групата на ГЕРБ в ОбС ще се обърне за подкрепа към другите групи в местния парламент.

Проблемът с летището трябва да се разглежда и в светлината на предстоящия нов 10-годишен период в развитието на Стара Загора от гледна точка на градоустройството, икономическата ефективност и авиационните технологии. “Някога летището е било в подходяща локация, но днес е вече прекалено близо, почти в рамките на града. Световната практика е такива летища да бъдат затваряни, а новите да са на 30-40 минути (15-20 км) от градовете, за да не бъдат засегнати при тяхното разрастване” – каза арх. Мартин Паскалев. В случая негативно е разположението север-юг на полосата, която не може да приема тежки самолети, а и да има такива, те ще прелитат над източната част на града, със съответното шумово и друго замърсяване. Последният граждански полет от това летище до София е бил преди 3 десетилетия, когато не е имало автоматистрала и пътят до столицата е отнемал часове, докато днес с кола това разстояние се взема за малко над 2 часа, тоест по-бързо от преминаването на летищните проверки и самия полет. Лицензът на летището е отнет през 2008 г. Ако възникне във времето напред на необходимост от летище, мястото му би трябвало да е на изток от Стара Загора, за да се позиционира възможно по към средата между летищата край Пловдив и Бургас. Но това е малко вероятно предвид липсата на интерес за инвестиции в съседните съществуващи летища, многото оставащи свободни полетни слотове в Пловдив и Бургас и силната конкуренция в каргополетите на Истанбул.

От Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора е постъпило предложение за освобождаване от таксите за ползване на общински терени за поставяне на маси и столове пред заведения до края на месец юни. „Групата на ГЕРБ в Общинския съвет ще го подкрепи, за да дадем глътка въздух на сектора, който беше особено засегнат от извънредното положение. Надяваме се, че чрез този реверанс, работодателите ще върнат хората, които останаха без работа през този период“ – обяви Диян Димитров. Месечният приход от такса „тротоарно право“ в бюджета на Община Стара Загора е 79 000 лева.

Тримата общински съветници от ГЕРБ засегнаха и въпроса за обявяването на нов търг за учредяване право на строеж върху освободения имот на мястото на Стария съвет. Данъчната му оценка е 1,374 млн. лв., като наддаването не може да е с начална цена за наддаване под тази сума. Общинските съветници ще решават новият търг да се обяви с начална цена 1,5 млн. лв., но прогнозите са, че в условията на настоящата стагнация около К-19 едва ли ще се намери купувач и на тази цена. Продажбата на имота се налага заради дефицита от 1,4 млн. лева за дейностите по чистотата. Той е резултат от запазването на размера на таксата за битовите отпадъци на фона на двойно увеличената минимална работна заплата през последните 7 години и повишените отчисления, които Общината плаща на Министерството на околната среда и водите.
#

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн