Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET
*
_NSIПрез първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 63 жилищни сгради със 174 жилища в тях и 23 085 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 98 други сгради с 45 732 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се променят, но жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват съответно с 20.0 и 31.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 2.1%, а тяхната РЗП – с 67.4%.
В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 12.5%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ – съответно с 69.2 и 66.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради спада с 50.8%, докато общата им застроена площ нараства с 65.5%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Стара Загора по тримесечия
54356464
През първото тримесечие на 2020 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 52 жилищни сгради със 136 жилища в тях и 19 795 кв. м обща застроена площ и на 76 други сгради с
12 195 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради и жилищата в тях бележат спад съответно с 1.9 и 20.9%, но общата им застроена площ нараства с 0.9%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 31.0%, докато тяхната РЗП намалява с 52.4%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 25.7%, жилищата в тях – с 55.1%, а разгънатата им застроена площ – с 52.3%. Започнатите други видове сгради нарастват с 43.4%, докато общата им застроена площ намалява с 67.0%.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2021 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн