Глобални действия срещу коронавируса: ЕС създава хуманитарен въздушен мост

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET
*
EKЕвропейската комисия създаде хуманитарен въздушен мост на ЕС за транспортирането до някои от най-критичните зони по света на хуманитарни работници и спешни доставки във връзка с кризата с коронавируса.

Янез Ленарчич, комисар по въпросите на управлението при кризи, днес пътува с първия полет до Банги и ще се срещне с Н.Пр. Фостен-Арканж Туадера, президент на Централноафриканската република, както и с хуманитарни организации.

Комисар Янез Ленарчич заяви: Ако днес оставим която и да е зона на света незащитена, утре всички ще бъдем без защита. Като част от нашия глобален отговор ЕС ще открие специален хуманитарен въздушен мост, за да може хуманитарната помощ да достигне области, в които няма доставки поради затруднения транспорт в световен план. Това може да бъде от жизнено значение за някои от най-уязвимите общности в света.

Първият полет на ЕС, осъществяван в сътрудничество с Франция, тръгва от Лион и ще превози около 60 хуманитарни работници от различни НПО и 13 тона хуманитарни товари. През следващите дни ще последват още два хуманитарни товарни полета, които ще транспортират още общо 27 тона хуманитарни доставки. На връщане с полетите от Централноафриканската република ще бъдат репатрирани граждани на ЕС и други пътници.

За следващите седмици са насрочени и други хуманитарни полети на ЕС, с предимство към африканските държави, в които пандемията рискува да влоши много от съществуващите вече хуманитарни кризи.

Как работи хуманитарният въздушен мост на ЕС

* В рамките на съвместно усилие на Комисията и държавите членки Комисията финансира въздушния превоз с полети на държавите членки до и от предложените дестинации, когато е възможно в комбинация с осъществяваните полети за репатриране и ротация на хуманитарния персонал.

* От този механизъм могат да се възползват хуманитарни служители от националните администрации, НПО или агенциите на ООН.

* Комисията финансира 100% от транспортните разходи, докато партньорите на ЕС отговарят за осигуряването на хуманитарните материали.

Контекст

Действията на ЕС за глобално реагиране на коронавируса следват подхода на „Екип Европа“. Те се основават на принос от всички институции на ЕС и съчетават ресурсите, мобилизирани от държавите — членки на ЕС, и финансовите институции, за да се даде отговор на хуманитарните, здравните и другите последици от коронавирусната пандемия.

Като част от дългогодишната си солидарност с хората в нужда в Централноафриканската република, посредством хуманитарната си помощ през 2020 г. ЕС подпомага също така 15 нови проекта с общо финансиране в размер на 15,2 милиона евро. Това финансиране е предназначено за осигуряването на животоспасяваща помощ за най-уязвимите хора. От 2014 г. насам Централноафриканската република получи от ЕС и неговите държави членки хуманитарна помощ в размер на над 770 милиона евро.

Освен хуманитарната помощ, посредством различните си инструменти, в това число доверителния фонд „Беку“, ЕС мобилизира над 30 милиона евро за отговора на кризата с коронавируса. Това финансиране ще помогне да се посрещнат непосредствените нужди в Централноафриканската република в секторите на здравеопазването, водоснабдяването и канализацията, както и ще подкрепи държавния бюджет с плащане на бюджетна подкрепа на ранен етап.

За повече информация
Мерки на ЕС в отговор на коронавируса: управление на кризи и солидарност
Информационен документ: Хуманитарната помощ на ЕС в Централноафриканската република
#gerb

бутони към социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн