Тракийският университет участва в Европейската седмица на Общественото здраве 11-15 май 2020г

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ЕСОЗ 2Европейската седмица на Oбщественото здраве (EUPHW) е инициатива на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA), подкрепена от Регионалния офис на СЗО за Европа, Европейската комисия и редица европейски неправителствени организации, работещи в областта на общественото здраве. Европейските страни се включват в нея чрез своите национални асоциации по обществено здраве, а България взема участие в инициативата чрез активното съдействие и ръководство на Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), която е пълноправен член на EUPHA.

За втора поредна година Тракийски университет, Стара Загора ще участва в Европейската седмица на здравето, която ще се проведе в периода 11-15 май 2020 г.

Инициативата има за цел да повиши осведомеността по важни теми на общественото здраве и да свърже професионалисти, допринасящи за общественото здраве в цяла Европа. В контекста на пандемичното разпространение на COVID-19 Европейската седмица на общественото здраве ще се проведе под мотото: „С обединени усилия за по-здрави общности“. Ключовото послание е, че правителствата, учените, здравните специалисти и гражданското общество трябва да работят заедно за справяне с пандемията и че промоцията на общественото здраве е по-важна от всякога.

Организираните онлайн събития в над 30 страни от Европа отразяват всеобщата, ежедневна тема на седмицата „COVID-19: Сътрудничество, координация, комуникация“, както и специфичните за всеки ден от седмицата теми, а именно:

* Понеделник, 11 май – „Промоцията на здравето чрез Глобалните цели“;
* Вторник, 12 май – „Първичната здравна помощ в дигиталната ера“;
* Сряда, 13 май – „Заедно в подкрепа на психичното здраве“;
* Четвъртък, 14 май – „Равенство в здравето за всички“;
* Петък, 15 май – „Да стареем здравословно“.

В отговор на Европейските послания, преподаватели и студенти от Медицински факултет и Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора организират следните пет инициативи:

В първия ден на Европейската седмица, 11 май 2020, понеделник, в духа на темата на деня: „Промоцията на здравето чрез Глобалните цели“, ще се проведат следните инициативи:

* От 11:00 до 12:00 – онлайн лекция-семинар на тема „Древни и новопоявили се болести като следствие на човешката дейност“, с лектор доц. Борислава Чакърова, специалист по медицинска паразитология, преподавател в Медицински факултет при ТУ. В лекцията ще се постави акцент върху човешката дейност като фактор за разпространението и разширяването на ареалите на вече съществуващи болести с инфекциозни агенти в човешката популация. Появата на нови, непознати болести изправят човечеството пред предизвикателства с неясни измерения и понякога с много висока цена. Настоящата пандемия с COVID-19 показва именно това. Целта на лекцията-семинар е да се направи преглед на значимите за човечеството болести, повлияли на историческия му ход, с оценка на здравето, постигащо Глобалните цели. Участие в него ще вземат студенти и преподаватели от Медицински факултет при ТУ.

* От 11.30 до 13.00 часа проф. Христина Милчева, катедра „Здравни грижи“ при Медицински факултет, организира дискусия на тема „Промоция на здравето чрез Глобалните цели“ с участието на студенти първи курс от специалност „Акушерка“. След кратко запознаване със същността на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и по-специфично с Цел 3, студентите ще обсъдят проблемите на майчиното здраве, използвайки свои собствени презентации за промоция на здравето на бременни в контекста на определени рискови фактори. Презентациите са изготвени след предварително зададени изисквания и насоки от преподавателя и обхващат най-честите рискови фактори, имащи негативно влияние върху здравето на бъдещата майка – небалансирано хранене, двигателен инактивитет, тютюнопушене, употреба на лекарства и др.

* От 13.00 до 14.30 часа д-р Розалина Йорданова от Медицински колеж при ТУ ще проведе онлайн лекция на тема „Актуално за COVID-19 и ролята на медицинските специалисти”. Чрез платформата Zoom участие в лекцията ще вземат студенти първи курс, специалност „Медицински лаборант“. Целта на лекцията е да представи на студентите най-актуална информация за COVID-19 и ролята на медицинските специалисти в борбата с глобалната пандемията.

* На 13 май 2020, сряда, от 11.00 до 12.00 часа под мотото на третия ден на Европейската седмица “Заедно в подкрепа на психичното здраве” се предвижда дебат под ръководството на доц. Борислава Чакърова за „Страхът като първична човешка реакция при среща с неизвестната болест“. В ежедневието си, в ерата на информационните технологии, човек се среща с новини, които нерядко изиграват съществена роля за неговото психично и и физическо здраве. Информацията, отнасяща се пряко или косвено до човешкото здраве се асимилира според познанията на индивида и често предизвиква чувство на страх и безпомощност. В хода на пандемията от COVID-19 страхът от неизвестността, заплашваща човешкия живот проявява широк диапазон – от пълно отричане на болестта до неадекватно силни реакции на страх. Целта на дебата между студенти и преподаватели от Медицински факултет е да се презентират разнообразните причини и прояви на страха от неизвестната болест като се потърсят пътищата за заедност в психичното здраве.

* За 14 май 2020, четвъртък, от 11.00 до 12.00 часа, в контекста на темата на деня „Равенство в здравето за всички“, се подготвя работна среща под надслов „Рискови групи и рискови фактори при епидемии с паразитни агенти“, с водещ доц. Борислава Чакърова от МФ. Поводът за нея са оценка на лицата в риск от заразяване и факторите, подпомагащи това при епидемии с различен механизъм на предаване, вкл. и причините за пандемичното разпространение на непознатия SARS-CoV2. Епидемиите, причинени от паразити имат различни параметри по отношение на качествени и количествени показатели, а съвременните диагностични технологии допринасят за прецизиране на групите в риск и детайлизиране на факторите за разпространение на паразитните агенти.

Целта на дискусията между студенти и преподаватели от Медицинския факултет е да се представи многообразието на механизмите и факторите за разпространение, както и попадналите под тяхното въздействие възприемчиви лица и да се потърси равновесие на здравето за всички.

Предвид целесъобразността на противоепидемичните мерки в условия на пандемия от COVID-19, инициативите ще бъдат проведени единствено чрез онлайн връзка.

Събитията, с които Тракийски университет ще участва в Европейската седмица на здравето, са одобрени и официално регистрирани на сайта на Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA) и по този начин те вече са част от официалните събитията на тази общоевропейска инициатива.
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн