AES България е готова да направи PCR тестове на своите служители като допълнителна мярка срещу COVID-19

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“ осигуриха над 415 000 МВтч. надеждна енергия за българските потребители от началото на извънредното положение до днес

99AES България осигури PCR тестове за COVID-19 за своите служители в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Това е допълнителна мярка срещу разпространението на коронавируса и е в изпълнение на кризисния план на компанията за гарантиране на енергийните доставки за страната. В случай на задълбочаване на кризата, водещо до задействане на плана за изолиране на служители в „градчето на енергетика“, всички служители предварително ще бъдат тествани за COVID-19. На площадката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е изградено „градче на енергетика“ от контейнери за временно настаняване, оборудвани с всичко необходимо за комфортни условия за живот. При необходимост, във временните помещения ще пребивават за 2 седмици на ротационен принцип служители, които са пряко ангажирани с производството на електроенергия и ключовите дейности на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. Така ще бъде гарантирана непрекъсваемост на доставките и енергийната сигурност на България.

От началото на извънредното положение AES България реализира мащабен план за работа в условията на криза, като на площадките на двете централи на ЕЙ И ЕС България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Свети Никола“, се прилагат редица мерки за запазване здравето на служителите в условия на пандемия и строго се съблюдават всички предписания на институциите по отношение ограничаване на COVID-19. Благодарение реализацията на мерките от плана и отговорността на всички служители генериращите мощности на AES България работят без прекъсване от началото на кризата с COVID-19.

За 50-те дни от началото на извънредното положение в България до днес най-модерната въглищна централа на Балканите – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, и най-големият вятърен парк в страната – ВяЕЦ „Свети Никола“, осигуриха повече от 415 000 МВтч. електроенергия за българските потребители. Това количество би било достатъчно да задоволи средното месечно потребление на 1 500 000 домакинства в България. Всичко това за пореден път показва ключовата роля на централите на AES България за енергийната обезпеченост и сигурност в страната.

За ЕЙ И ЕС България
ЕЙ И ЕС присъства от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. ЕЙ И ЕС България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е мажоритарен собственик на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, която оперира най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.
За да научите повече, посетете www.aes.bg. Последвайте ЕЙ И ЕС България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За ЕЙ И ЕС
Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни за 2019 г. са 10 милиарда долара, а ние притежаваме и управляваме общо 34 милиарда долара в общи активи.
За да научите повече, посетете www.aes.com. Последвайте ЕЙ И ЕС в Twitter тук: @TheAESCorp.

#

бутони за социални мрежи


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн