РИОСВ – Стара Загора започва административно-наказателна процедура срещу фирма с производствена база в с. Ягода, община Мъглиж

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Река Тунджа с част от с. Ягода. Снимката е илюстративна

Река Тунджа с част от с. Ягода. Снимката е илюстративна

РИОСВ – Стара Загора започва административно-наказателна процедура срещу фирма с производствена база в с. Ягода, община Мъглиж. Това решение е взето след извършените съвместни проверки на място с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС в РЛ Стара Загора. Проверките са направени, след като инспекцията се самосезира от телевизионен репортаж и по сигнали от социалните мрежи за пяна в река Тунджа в в землището на село Ягода.

В рамките на 4 дни в периода 30 април – 4 май бяха извършени проверките, включително в извънработно време и в късните вечерни часове. По време на проверките е извършено пробонабиране на води от река Тунджа и на изхода на канализационен колектор на селото. Експертите са установили разлив на почистващи препарати на открита площадка на предприятие за производство на козметични продукти в с. Ягода.

В тази връзка РИОСВ – Стара Загора издаде предписание на управителя на дружеството за незабавно почистване на разлива, както и за недопускане на последващо замърсяване. Взети са водни проби – отпадъчна вода за физико-химичен анализ, както и допълнителни проби – смесен поток на изход колектор и проби от повърхностни води преди и след колектора. В зависимост от получените резултати ще бъдат предприети предвидените в закона мерки.

Във връзка със замърсяване с отпадъчни води на р. Тунджа от частично изградена отводнителна канализационна система на селото, на кмета на община Мъглиж са дадени следните предписания: да установи всички промишлени източници, заустващи в отводнителната канализационна система на с. Ягода, както и да се преустанови заустването на отпадъчни води. На Община Мъглиж е предписано и да предприеме действия за получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води по Закона за водите.

РИОСВ – Стара Загора ще продължи да осъществява контрол съгласно своите правомощия и компетенции.
#gerb

бутон за социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн