Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора от 27 април до 1 май 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_Miene na ulici 400Понеделник – 27.04.2020 г.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Стефан Сливков“
2 ул. „Крайречен булевард“ от ул. Христина Морфова“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
8 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
9 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
10 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
11 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
12 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
13 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
14 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Крайречен булевард“
15 Западната част на пътен възел ДЗУ

Вторник – 28.04.2020 г.
1 ул. „Св. Богородица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Христо Смирненски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Подп. Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
12 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
13 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подп. Калитин“

Сряда – 29.04.2020 г.
1 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
65 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
76 ул. „Св. Кл. Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
87 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
98 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“

Четвъртък – 30.04.2020 г.
1 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
9 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
10 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“

Петък – 01.05.2020 г.
1 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
2 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
6 бул. „Славянски“ до бул. „Никола Петков“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.
#

социални бутони


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн