Еврокомисията получи от Италия първото заявление за подпомагане от фонд „Солидарност“ на ЕС

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
EKПървото предварително заявление за финансова подкрепа от фонд „ Солидарност“ на ЕС за борбата с епидемията от коронавирус и нейните последици, което получи Европейската комисия, е от Италия. Очаква се през идните седмици Италия да представи допълнителни подробности. От 1 април 2020 г., след предложението на Комисията относно Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за подкрепа от фонд „Солидарност“ на ЕС за спешни действия от здравен характер.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Италия в момента е държавата членка, която е най-тежко засегната от кризата с коронавируса, и тя е първата страна, която в този контекст подава заявление за подкрепа от фонд „Солидарност“ на ЕС. Благодарение на разширения си обхват, който вече включва и извънредни ситуации в областта на общественото здраве, фондът е част от инструментите, въведени бързо от Комисията с цел облекчаване на тежестта върху бюджетите на държавите членки — като конкретна проява на европейска солидарност в тези трудни времена.“

Следващи стъпки

До 24 юни 2020 г. Европейската комисия ще събере всички заявления, свързани с кризата с коронавируса, и после ще направи оценка на тях в пакет, за да се гарантира справедливо третиране на всички случаи. След това ще внесе предложение за финансова помощ пред Европейския парламент и Съвета.

Комисията ще разглежда всички заявления в един общ пакет, не по реда на получаване на заявленията. Така се гарантира, че наличните ресурси се разпределят по справедлив и обективен начин сред всички държави членки, които са най-тежко засегнати от тази извънредна здравна ситуация.

Контекст

В рамките на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса на 13 март Комисията предложи разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“, за да може да се предоставя финансова подкрепа от този фонд не само при природни бедствия, но и при тежки извънредни ситуации във връзка със здравето. Предложението беше одобрено от Европейския парламент и Съвета в рекордно кратки срокове и влезе в сила на 1 април 2020 г. За 2020 г. фондът разполага с 800 милиона евро за финансово подпомагане на държавите от ЕС, които са най-силно засегнати от тази криза. Целта на финансовата подкрепа е облекчаване на финансовата тежест вследствие на спешните мерки за реагиране, като например предоставяне на медицинска помощ и закупуване на медицинско оборудване, подкрепа за уязвимите групи, мерки за ограничаване на разпространението на болестта, укрепване на подготвеността и други.
#

сподели ме


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн