GlobalData: Добивът на въглища за енергетиката ще бъде повлиян незначително от COVID-19 през 2020 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*

Очакваната динамика в световния добив на въглища 2019/2020 г. по страни

Очакваната динамика в световния добив на въглища 2019/2020 г. по страни

Прогнозата за нарастването на общия световен добив на въглища засега е скромна – от 8,13 милиарда тона през миналата 2019 година до 8,17 милиарда тона през 2020 г., което представлява ръст от едва 0,5% след три последователни години на растеж. Забавянето е причинено от пандемията на Covid-19, по данни на GlobalData от 9 април.

В същото време през следващите четири години се очаква производството на въглища за енергопроизводството и отоплението да нараства с 1,9% годишно, за да достигне 7,60 милиарда тона през 2023 г., най-вече поради нарастващото търсене в Индия и Китай. Въглищата за металургията ще са около 1,1 млрд. тона годишно.

Винет Баджай, старши анализатор по минно дело в GlobalData, заяви: „В сравнение с други суровини, световното производството на въглища се очаква да бъде повлияно незначително от въздействието на коронавируса. Термалните въглищни мини могат да работят по време на блокирането, тъй като те се считат за съществени за поддържане на захранването. “

Към момента спадът в добива на въглища е най-голям в Китай – с около 6% през първите два месеца на 2020 г., тъй като много от работниците не можаха да се върнат в мините поради продължителните празници за лунната Нова година, както и поради пътния трафик и блокирането на движението за контрол на огнищата на вируса. По тази причина едва 57% от въглищните мини в Китай функционираха към 14 февруари. Въпреки това до 4 март 83% от капацитета за добив на въглища в Китай беше рестартиран, като се очаква производството да се възстанови през останалата част от 2020 г. с прогнозен спад от едва 1,2% до края на годината.

Очаква се общото годишно потребление на въглища в Китай да намалее с 0,5% поради блокирането на индустриалните зони, където потреблението на термични въглища намалява с около 0,3% през 2020 г. До 1 март 2020 г. китайските електроцентрали, работещи с въглища, отчитат спад от 3% в тяхното потребление на въглища, а спадът в производството на електроенергия в страната е 8% през първите два месеца на 2020 г.

В Индия се очаква да се добият около 845 млн.т въглища през 2020 г. – 8.3% увеличение в сравнение с 2019 г. Производството от South Eastern Coalfields Ltd (SECL) и Mahanadi Coalfields Ltd (MCL) ще бъде от ключово значение през настоящата година, тъй като се възстановява от въздействието на тежките мусони и трудови стачки през 2019 г.

Винет добавя; „В дългосрочен план, докато търсенето на електроенергия нараства, делът на въглищата в генерираните мощности ще намалява. В момента 67% и 75% от електроенергията в Китай и Индия се произвеждат от въглища. И двете страни обаче имат ангажименти за опазване на околната среда чрез намаляване на въглеродните емисии, с цел съответно до 58,5% и 50%.“
#

споделяне във facebook


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн