ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е подготвена за работа в изолация, ако се стигне до драстичен ръст на заболелите от коронавирус в страната

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
viber_image_2020-04-10_14-22-33ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи стабилно при въведени най-строги мерки срещу COVID-19 и допринася за сигурността на електроенергийната система на България. Централата е подготвена с авариен план за работа при съществени промени в епидемиологичната обстановка в страната, които налагат да продължи дейността си в режим на изолация.

Компанията подготви и оборудва специална сграда на площадката на електроцентралата, в която при необходимост могат да бъдат настанени за необхимият период от време доброволци от експлоатационния персонал, като им се осигури и необходимото изхранване и подходящи битови условия. Целта е по този начин да бъде прекратено влизането на хора отвън и да се осигури допълнителна защита на здравето на служителите. Персоналът на медицинския пункт и противопожарната служба в електроцентралата, които осигуряват 24-часово обслужване на обекта, също са в готовност да преминат в специален режим на работа при необходимост.

„Надявам се да не се налага да активираме всички мерки в аварийния си план. Разпространението на COVID-19 по целия свят обаче изисква да сме подготвени включително и за по-неблагоприятен сценарий – да работим за определен преиод от време в изолация, за да гарантираме надеждната работа на електроцентралата. Бих искал да благодаря на нашите служители, които са в готовност доброволно да се лишат от времето със своите семейства, за да гарантираме стабилното производство на електроенергия“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

През последните седмици в електроцентралата бяха въведени строги допълнителни мерки за безопасност с цел опазване здравето на служителите. Телесната температура на всички влизащи на територията на централата се измерва чрез специализирани термокамери при спазване на необходимата дистанция между хората. При установяване на човек с висока температура, достъпът на същия до електроцентралата се прекратява незабавно, като се поставя в условия на временна изолация и след консултация с медицинско лице се насочва към личния лекар по установения ред. Освен това се извършва допълнителна дезинфекция на работните места, осигуряват се специални лични предпазни средства, ограничава се достъпа на външни лица, организиран е е режим на работа, създаващ необходимо разстояние между хората, провеждат се извънредни инструктажи, реорганизиран е транспорта до месторабота. Създадени са и условия за дистанционна работа за голяма част от персонала.

“КонтурГлобал Марица Изток 3″ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).
#gerb

социални бутони


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн