Антитръстови мерки: Европейската комисия разрешава ограничено сътрудничество между предприятия, докато трае заразата с коронавируса

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
EKАнтитръстови мерки: Комисията предоставя насоки, с които разрешава ограничено сътрудничество между предприятия, особено за критичните за болниците лекарства, докато трае избухналата зараза с коронавируса. Брюксел, 8 април 2020 r.

Европейската комисия публикува Съобщение за Временна рамка, с което предоставя насоки в областта на антитръстовото законодателство за предприятията, които си сътрудничат в отговор на неотложните ситуации, свързани с избухналата зараза с коронавируса. В този контекст Комисията издава също „писмо за ненамеса“, касаещо конкретен проект за сътрудничество, чиято цел да се избегне недостигът на критични за болниците лекарства.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Трябва да направим необходимото, за да осигурим достатъчно доставки на критичните за болниците лекарства, които се използват за лечение на пациенти, заразени с коронавируса. За да се избегне рискът от недостиг на основни и редки продукти и услуги поради безпрецедентното нарастване на търсенето, дължащо се на пандемията, е необходимо предприятията да си сътрудничат, без да нарушават европейските правила в областта на конкуренцията. За да се подсигури предлагането, спешно ще предоставим на предприятията достатъчни насоки и увереност, за да бъдат улеснени инициативите за сътрудничество, които стимулират производството на продукти с голямо потребление. В приетата днес Временна рамка се обяснява кога и как предприятията могат да получат насоки или писмено уверение в съответствие с нашите правила в областта на конкуренцията.

Днес комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду представя също насоки за оптимизиране на предлагането и наличността на лекарства, докато трае избухналата зараза с коронавируса.

Съобщение относно Временната рамка

Избухналата зараза с коронавируса предизвика повсеместен шок в доставките поради прекъсването на веригите на доставки и скок на търсенето, предизвикано главно от рязкото нарастване на търсенето на определени продукти и услуги, по-специално в сектора на здравеопазването.

Тези обстоятелства крият риск от недостиг на особено важни медицински изделия и той може да се влоши с развитието на пандемията. Това се отнася по-специално за лекарствата и медицинското оборудване, които се използват за лечение на пациенти, заразени с коронавируса. Извънредни ситуации в снабдяването, предизвикани от избухналата зараза с коронавируса, могат да възникнат и за други стоки и услуги от първа необходимост извън сектора на здравеопазването.

За навременното справяне с тези извънредни сътресения и избягването на недостиг може да е необходима бърза координация между предприятията с цел да бъдат преодолени или поне смекчени последиците от кризата в полза на гражданите. За това на свой ред може да се наложи производството да бъде преустроено или то да стане по-мащабно по най-ефективния начин. Например може да е нужно дружествата да координират производството и управлението на наличностите и евентуално да ги разпределят, така че всички предприятия да не се съсредоточат върху няколко лекарства, докато за други производството остава недостатъчно. При нормални обстоятелства такава координация би била в противоречие с антитръстовите правила. Но в контекста на пандемия, каквато е избухналата зараза с коронавируса, такава координация може да донесе значителни ползи за гражданите при наличието на подходящи предпазни механизми. Временната рамка има за цел да предостави антитръстови насоки на предприятията, които желаят да си сътрудничат и да координират своите дейности временно, за да се увеличи производството по най-ефективния начин и да се оптимизират доставките, по-специално за лекарствата, спешно необходими на болниците.

По-специално в Съобщението относно Временната рамка се обясняват основните критерии, които Комисията ще следва, когато оценява тези възможни проекти за сътрудничество. Дружествата трябва сами да оценят законността на своите споразумения и практики и носят
отговорност за тази оценка. Като се има предвид обаче извънредната ситуация, Комисията си сътрудничи с предприятия и търговски асоциации, за да им помогне да оценят законосъобразността на своите планове за сътрудничество и да въведат подходящи гаранции срещу евентуални антиконкурентни последици в по-дългосрочен план.

В повечето случаи са достатъчни устните указания, които Комисията може да даде или вече дава на предприятията през последните седмици. Комисията обаче е готова също така да предостави по изключение на предприятията писмено уверение (писмо за ненамеса) по конкретни проекти за сътрудничество, които трябва да бъдат изпълнени бързо за успешното справяне с избухналата зараза с коронавируса, особено при наличието на несигурност относно това дали тези инициативи са съвместими с правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Писмо за ненамеса

Днес Комисията използва също за пръв път процедурата, описана в съобщението, и изпраща писмо за ненамеса до „Medicines for Europe“, известна преди като „European Generics Association“ (EGA). В писмото за ненамеса се разглежда конкретен проект за сътрудничество на доброволни начала между производителите на фармацевтични продукти независимо дали са членове на сдружението или не. Проектът има за цел да намери решение на риска от недостиг на критични за болниците лекарства за лечение на пациенти, заразени с коронавируса. Фармацевтичните предприятия за генерични лекарства произвеждат по-голямата част от критичните за болниците лекарства, които в този момент са спешно необходими в големи количества, за да се избегне недостиг.

При сегашните обстоятелства това временно сътрудничество изглежда действително оправдано от гледна точка на антитръстовото законодателство на ЕС, с оглед на неговата цел и въведените предпазни механизми, за да се избегнат опасенията за конкуренцията и докато то не излиза от приложното поле, съобщено на Комисията.

Кризата не оправдава нарушения на правилата за конкуренция

В същото време Комисията подчертава, че при тези изключителни обстоятелства по-важно от всякога е предприятията и потребителите да получават закрила съгласно законодателството в областта на конкуренцията. Поради това тя ще продължи да следи отблизо и активно развитието на съответните пазари, за да уличава предприятията, които се възползват от настоящата ситуация, за да нарушат антитръстовото законодателство на ЕС, като участват в антиконкурентни споразумения или злоупотребяват с господстващото си положение.

Контекст

Комисията ще прилага това съобщение от 8 април до второ нареждане.

За пълна текуща информация относно прилагането на антитръстовите правила по време на пандемията от коронавирус заинтересованите страни могат да посетят специалния уебсайт на ГД „Конкуренция“: Уебсайтът съдържа и подробности за начина да бъдат поискани насоки от ГД „Конкуренция“ за това дали конкретни инициативи за сътрудничество, предвидени от заинтересованите страни, спазват правото на ЕС в областта на конкуренцията.
#gerb

споделяне в социални мрежи


echo
Copyright © 2024 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн