Актуално разписание на градския и междуселищния транспорт в Стара Загора от 9 април (четвъртък)

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Avtobus gradski transport 660Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, както и вземането на извънредни мерки за спиране разпространението на COVID-19 на територията на страната, в община Стара Загора се въвеждат временни разписания на следните автобусни и тролейбусни линии в работни и почивни дни, считано от 9 април 2020 г. (четвъртък):

Възстановява се движението на градските автобусните линии до 22:00 часа, съгласно по-долу посочените часове на тръгване.

ЛИНИИТЕ, КОИТО ГИ НЯМА В АКТУАЛНОТО РАЗПИСАНИЕ, СЕ ДВИЖАТ ПО НОРМАЛНИЯ СИ ГРАФИК! – ВИЖТЕ ГО ТУК >>>>>>>>>>>>

ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ:

ЛИНИЯ 1: СПИРА ДА СЕ ДВИЖИ ОТ 15 АПРИЛ 2020 (СРЯДА)!!!

В РАБОТНИ ДНИ:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10.

Часове на тръгване от ПАРК МОЛ:
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10.

В СЪБОТА:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

06:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50.

Часове на тръгване от ПАРК МОЛ:

06:15, 06:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40.

В НЕДЕЛЯ:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

06:10, 06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:50,  12:10, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50.

Часове на тръгване от ПАРК МОЛ:

06:15, 06:40, 07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 10:40, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40.

*

ЛИНИЯ 2:

В РАБОТНИ ДНИ:

Часове на тръгване от ст. „Берое“:

05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:35, 07:50, 08:15, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:00, 16:20, 16:45, 17:00, 17:15, 17:45, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Часове на тръгване от кв. „К.Ганчев“:

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:50, 08:05, 08:20, 08:45, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:30, 16:50, 17:15, 17:30, 17:45, 18:15, 18:40, 19:10, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

В ПОЧИВНИ ДНИ:

Часове на тръгване от ст. „Берое“:

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Часове на тръгване от кв. „К.Ганчев“:

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

*

ЛИНИЯ  26:

В РАБОТНИ ДНИ:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25.

Часове на тръгване от „Мототехника“:

05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25.

САМО В СЪБОТА:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:50, 11:50, 12:50.

Часове на тръгване от „Мототехника“:

07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20.

*

ЛИНИЯ  36:

В РАБОТНИ ДНИ:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45.

Часове на тръгване от ПЗ“Загорка“:

05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45.

В ПОЧИВНИ ДНИ:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

06:20, 06:40, 07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 10:40, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40.

Часове на тръгване от ПЗ“Загорка“:

05:50, 06:10, 06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:50, 11:10, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50.

*

ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ:

ЛИНИЯ 13:

В РАБОТНИ ДНИ:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:35, 07:55, 08:20, 08:35, 08:55, 09:25, 09:55, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:20, 12:35, 12:55, 13:25, 14:05, 14:25, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:30, 17:20, 17:35, 17:50, 18:25, 19:00, 19:40, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Часове на тръгване от кв. „Зора“:

05:00, 05:15, 06:45, 07:35, 08:10, 08:25, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:00, 16:10, 17:10, 17:40, 18:10, 18:30, 19:00, 20:00, 20:15 до ТРУ, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 до ТРУ.

В ПОЧИВНИ ДНИ:

Часове на тръгване от кв. „Железник“:

06:00, 06:55, 07:15, 07:55, 08:30, 09:40, 09:55, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 17:50, 18:55, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 22:00.

Часове на тръгване от кв. „Зора“:

06:15, 07:30, 08:30, 09:10, 09:40, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:15, 12:45, 14:00, 14:40, 15:40, 16:15, 16:55, 17:45, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:55, 21:25, 22:00.

*

ЛИНИЯ  14:

В РАБОТНИ ДНИ

Часове на тръгване от кв. „Три чучура север“:

06:10, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 19:00, 20:15.

Часове на тръгване от кв. „Зора“:

06:20, 06:40, 07:15, 07:40, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 19:40, 20:45.

*

ЛИНИЯ  20:

В РАБОТНИ ДНИ:

Часове на тръгване от кв. „Самара“:

05:55, 06:35, 07:00, 07:35, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00.

Часове на тръгване от Тракийски университет:

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:30.

*

ЛИНИЯ  51:

В РАБОТНИ ДНИ:

Часове от кв. „Три чучура север“: 

05:10 до Петрол, 06:00, 06:30, 06:50, 07:05 до Петрол, 07:25 до Петрол, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50,  10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 14:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50; 

17:10 до Алана, 17:30 до Алана, 17:50 до Алана, 18:15 до Алана, 18:35 до Алана, 18:55 до Алана, 19:30 до Алана, 20:00 до Алана, 20:30 до Алана, 21:00 до Алана, 21:30 до Алана.

Часове на тръгване от ДАИ:

05:40 от Петрол, 06:30, 06:55, 07:20, 07:36 от Петрол, 07:56 от Петрол, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20; 

17:40 от Алана, 17:55 от Алана, 18:15 от Алана, 18:35 от Алана, 18:55 от Алана, 19:15 от Алана, 19:50 от Алана, 20:20 от Алана, 20:50 от Алана, 21:20 от Алана, 21:50 от Алана.  

В ПОЧИВНИ ДНИ:

Запазват се действащите часове. В неделя курсовете в 11:15, 11:45, 12:15 са до ДАИ. 11:42, 12:12, 12:42 часа – от ДАИ.

Линии 3, 8 и 12 ще се изпълняват съгласно маршрутните си разписания за работен и почивен ден.

 

*    *    *

МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ:

ЛИНИЯ  17 и 34, посока „Гробищен парк“/с. Хрищени/с. Колена/ с. Люляк ще се движат по нов маршрут: бул. „Цар Симеон Велики“ => бул. „Никола Петков“ => обръща на Парк МОЛ => ляв завой към града => десен завой по ул. „Родопи“ и до края на маршрута се движат без промяна.  

*

ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ ВСИЧКИ ИЗВЪНГРАДСКИ КУРСОВЕ.

СЛЕДНИТЕ ЛИНИИ ОСТАВАТ ДА СЕ ДВИЖАТ ПО ЗИМНОТО РАЗПИСАНИЕ, НЯМА ДА ПРЕМИНАВАТ НА ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ:

* 23 (СТАДИОН БЕРОЕ – КВАРТАЛ ДЪБРАВА),

* 33 (КВ. “ЖЕЛЕЗНИК” – ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА) 

* 94 (ЗОРА – ПЪСТРОВО

ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове от разписанията на междуселищните линии в работни и почивни дни, считано от 09.04.2020 г. /четвъртък/ за работни дни и 11.04.2020 /събота/ за почивни дни:

ЛИНИЯ 17:

В РАБОТНИ ДНИ:

05:30 часа „Хрищени – Три чучура север“

06:17 часа „Три чучура север – Хрищени“

07:00 часа „Хрищени – Три чучура север“

11:00 часа „Три чучура север – Хрищени“

12:00 часа „Хрищени – Три чучура север“

13:00 часа „Три чучура север – Хрищени“

14:00 часа „Хрищени – Три чучура север“

15:00 часа „Три чучура север – Хрищени“

16:00 часа „Хрищени – Три чучура север“

20:15 часа „Три чучура север – Хрищени“

21:00 часа „Хрищени – Три чучура север“

В ПОЧИВНИ ДНИ:

06:17 часа „кв. Три чучура север – с. Колена“

07:05 часа „с. Колена – кв. Три чучура север“

Курсът в 07:00 часа ще се движи до с. Колена. В 08:00 часа ще тръгва от с. Колена.

11:00 часа „кв. Три чучура север – с. Хрищени“

12:00 часа „с. Хрищени – кв. „Три чучура север“

19:10 часа „кв. Три чучура север – с. Колена“

20:00 часа „с. Колена – кв. Три чучура север“

Курсовете до Гробищен парк няма да се изпълняват.

*
ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове:

ЛИНИЯ 22:

В ПОЧИВНИ ДНИ:

19:30 часа „кв. Зора – с. Калояновец“

20:20 часа „с. Калояновец – кв. Зора“

*

ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове:

ЛИНИЯ  23:

В ПОЧИВНИ ДНИ:

19:40 часа „Стадион Берое – с. Боздуганово“

20:40 часа „с. Боздуганово – Стадион Берое“

*
ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове:

ЛИНИЯ 24:

В РАБОТНИ ДНИ:

05:45 часа „с. Кирилово – кв. Железник“

20:30 часа „кв. Зора – с. Богомилово“

21:10 часа „с. Богомилово – кв. Зора“

В ПОЧИВНИ ДНИ:

19:30 часа „кв. Зора – с. Кирилово“

20:15 часа „с. Кирилово – кв. Зора“

*

ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове:

ЛИНИЯ 9:

В РАБОТНИ ДНИ:

12:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“

13:00 часа „Ст. мин. бани – кв. Зора“

14:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“

15:00 часа „Ст. мин. бани – Зора“

И всички допълнителни маршрути, с които превозваме пътниците до банята в Старозагорски минерални бани (сряда, четвъртък и петък). Тоест всички работни дни да бъдат с часове и маршрути, както са в понеделник и вторник.

В ПОЧИВНИ ДНИ:

11:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“

12:00 часа „Ст. мин. бани – кв. Зора“

14:00 часа „кв. Зора – Ст. мин. бани“

15:00 часа „Ст. мин. бани – кв. Зора“

*
ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове:

ЛИНИЯ  91: 

В РАБОТНИ ДНИ:

19:00 часа „кв. Зора – Борилово“

19:50 часа „Борилово – кв. „Зора“

В ПОЧИВНИ ДНИ:

19:00 часа „кв. Зора – с. Борилово“ 

19:50 часа „с. Борилово – кв. Зора“

*

ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове:

ЛИНИЯ 62 и 65:

В РАБОТНИ ДНИ:

19:55 часа „кв. Железник – с. Преславен“ 

20:40 часа „с. Преславен – кв. Железник“.

*

Обединяват се курсовете на ЛИНИЯ 65 в 18:20 часа до с. Горно Ботево с ЛИНИЯ 62 в 18:40 часа до с. Преславен с маршрут, както следва:

18:40 от кв. „Железник“ по маршрута на с. Калитиново – с. Преславен => 19:20 часа от с. Преславен за с. Горно Ботево => 19:40 часа от с. Горно Ботево за кв. „Железник“.

В ПОЧИВНИ ДНИ:

19:55 часа „кв. Железник – с. Преславен“

20:40 часа „с. Преславен – кв. Железник“

*
ВРЕМЕННО НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ следните курсове:

ЛИНИЯ 64:

В ПОЧИВНИ ДНИ:

19:30 часа „кв. Железник – с. Руманя“

20:50 часа „с. Руманя – кв. Железник“

Курсът в 17:30 часа ще се движи до с. Руманя. В 18:40 часа ще тръгва от с. Руманя.

*   *   *

*   *   *

АВТОБУСНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА СТАРА ЗАГОРА, СЧИТАНО ОТ 10 АПРИЛ (ПЕТЪК):

10.04.2020 г. /ПЕТЪК/:

Арнаути + Яворово – 07,35; 17,45
Бенковски – 06,45; 16,15;
Воденичарово – 06,50; 16,15
Змейово – 06,40 от Змейово; 09,00; 13,45; 18,00
Калояновец – 11,30
Стрелец – 06,10; 18,00


11 и 12.04.2020 г. /СЪБОТА И НЕДЕЛЯ/:

Арнаути + Яворово – 07,35; 17,45
Бенковски – 06,45 само в събота; 16,15;
Змейово – 09,00; 13,45; 18,00
Козаревец – 09,30; 16,15
Стрелец – 07,30; 18,00

Продължава наблюдението на пътникопотока и при необходимост дружеството запазва правото си да предложи допълнителни промени. 

Актуалните промени в разписанието на автобусите и тролейбусите, обслужващи територията на община Стара Загора може да намерите на адресhttps://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport/vremenno-razpisanie-na-gradskiya-transport-v-stara-zagora-ot-9042020g?fbclid=IwAR14YFI7yIAX0xQpCFd0QkkatLkS4GPG8yu7g-pA5mfEaFEchkXBAzlLxws .

Община Стара Загора напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване. Трябва да носят необходимите документи /декларации/ за влизане и излизане от град Стара Загора, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.
#

бутон за сайт


echo
Copyright © 2022 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн