Икономически специалисти от Тракийския университет се включват с експертизата си в помощ на местните администрации

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
TrU-3Преподаватели от катедра „Регионално развитие“ в Стопанския факултет на Тракийския университет организират на 23-ти април кръгла маса на тема „Развитието на населените места и общините в област Стара Загора – с поглед след 2020 г.“.

Тя е насочена към всички администрации на общини и населени места и ще се проведе дистанционно, като на 23-ти април те ще получат на служебните си пощи сборник с презентации от различни лектори-специалисти в областта на икономиката.

Целта е да се поставят на дневен ред въпроси от обществена значимост, свързани с местното и регионалното развитие в област Стара Загора, имайки предвид усложнената ситуация заради пандемията, сподели ръководителят на катедра „Регионално развитие“ проф. Юлияна Яркова: „Заради извънредното положение сме убедени, че бъдещето развитие на населените места и общини заслужава по-специално внимание и преосмисляне. Държим да продължи нашето дългогодишно сътрудничество с местната администрация от региона и да бъдем подкрепа в решаването на неотложни и стратегически задачи, защото неведнъж съм казвала, че не може да има национален напредък без силно местно развитие“.

Преподавателите от катедрата са членове на различни експертни съвети, в частност на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район и Областния съвет за развитие – област Стара Загора, участват в работни групи към Програмата за развитие на селските райони в България 2014-2020, извършват консултантска дейност в подкрепа на национални, регионални и местни органи за управления – МОН, МРРБ, управления на образованието, общински администрации и др.

Администрациите от област Стара Загора ще имат възможност за обратна връзка и да получат компетентни съвети от икономически експерти за справяне със съответните проблеми и казуси, които са възникнали по време на извънредното положение.
#


социално споделяне


echo
Copyright © 2020 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн