ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ предприе допълнителни мерки, за да гарантира надеждното производство на електроенергия

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Дезинфекция, допълнителни лични предпазни средства за служителите и по-строги ограничения за достъп на външни лица са част от предприетите действия за повишаване на сигурността с оглед на заплахата от COVID-19
*
DSC_7307ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ предприе допълнителни мерки за опазване здравето на експлоатационния и ремонтния персонал на централата с оглед заплахата от разпространение на вируса COVID-19. Така компанията цели да осигури надеждното производство на електроенергия в критичния за страната период на извънредно положение.

Проведен е специален инструктаж на целия персонал и всички подизпълнители, въведени са допълнителни ограничения за достъп на външни лица, прилагат се строги мерки за постоянна дезинфекция както в електроцентралата, така и на превозните средства за превоз на служителите. С цел редуциране на риска от заразяване на служителите са осигурени и допълнителни лични предпазни средства. Създадена е организация за дистанционна работа на онази част от служителите, чиито функции позволяват временна работа от вкъщи.

„Безопасността на нашите служители и всички работещи на площадката на ТЕЦ-а е от първостепенно значение за нас. Още преди въвеждането на извънредно положение, проведохме успешно тренировка за дистанционна работа на служителите, които не са пряко ангажирани в електропроизводството. Предприети са всички необходими мерки за надеждната работа на електроцентралата“, каза изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ Красимир Ненов.

“КонтурГлобал Марица Изток 3″ притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).
#

споделяне на връзка


echo
Copyright © 2023 Стара Загора днес. Всички права запазени. ЗА КОНТАКТИ: E-mail: epdobreva@abv.bg Собственик и издател: "Ерима Трейд" ЕООД, Евгения Добрева.
Powered by уеб дизайн